Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom
Avtor: Helena Ribič, Zdenka Kramar
Leto izdaje: 2016
Število strani: 177

Okužbe, povezane z zdravstvom, so danes najpogostejši zaplet zdravljenja. S sodobnimi načini zdravljenja se število bolnikov, dovzetnih za okužbe, nenehno povečuje. S tem se povečuje tudi potreba po znanju.
Skripto Preprečevanje okužb, povezanih z zdravstvom sta avtorici Helena Ribič, dr. med., spec. klinične mikrobiologije in Zdenka Kramar, dipl. m. s., mag. zdr. neg. namenili v prvi vrsti študentom študijskega programa Zdravstvena nega (VS), katerim na Fakulteti za zdravstvo Jesenice predavata že več let. Poleg osnov in  epidemiološkega spremljanja navajata ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb: standardne higienske ukrepe s poudarkom na higieni rok, osebno urejenost zaposlenih, uporabo osebne varovalne opreme, čiščenje, razkuževanje, sterilizacijo, ravnanje s tekstilijami in ravnanje z odpadki. V zadnjem poglavju opisujeta najpogostejše z zdravstvom povezane okužbe po povzročiteljih, vključno z odpornimi bakterijami, tuberkulozo, norovirozo in drugimi, ter njihovo obvladovanje. Ker vsebuje knjižica osnovna znanja, ki so potrebna pri vsakodnevnem delu s pacienti, bo prav gotovo zanimiva tudi za zaposlene v zdravstveni negi in druge zdravstvene delavce. Upamo, da bo v pomoč pri rednem delu in pri reševanju izzivov.
H kakovosti knjižice sta pomembno prispevali tudi doc. dr. Mateja Logar, dr. med. in Milena Prosen, dipl. m. s., ki sta opravili recenzijo.