9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave
Avtor: Zbornik predavanj z recenzijo
Leto izdaje: 2016
Število strani: 389

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih.
Na konferenci je bilo predstavljenih 48 prispevkov s strani domačih in tujih avtorjev. Na konferenci so s prispevki aktivno sodelovali tuji strokovnjaki iz Škotske, Velike Britanije in Nemčije. Domači prispevki so bili predstavljeni tako s strani kliničnih okolij kot iz strani visokošolskih institucij in s strani magistrskih študentov.

Tematska področja:

•         Medpoklicno povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
•         Medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
•         Odziv zdravstvenih strok na aktualne zdravstvene potrebe družbe
•         Vloga in pomen zdravstvenih strok v sodobni družbi
•         Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah glede na nivoje izobraževanja
•         Izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
•         Raziskovanje in na dokazih temelječe delo
•         Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
•         Družba, zdravje in politika