9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved: Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2017
Število strani: 231

19. maja je v organizaciji FZAB potekala 9. študentska konferenca z naslovom Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog. Na konferenci so bila predstavljena najbolj kakovostna raziskovalna in razvojna dela, ki so rezultat seminarskih, projektnih, diplomskih in magistrskih del s posameznih fakultet in visokih šol. V sklopu konference je potekala tudi okrogla miza diplomantov zdravstvenih ved z gosti, ki smo jo naslovili Zdravstveni študijski programi na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog. 

Dogodek je bil usmerjen v dve področji: v že tradicionalno predstavitev najbolj kakovostnih raziskovalnih in razvojnih del, ki so rezultat seminarskih, projektnih, diplomskih in magistrskih del s posameznih fakultet in visokih šol ter v izvedbo okroglih miz diplomantov zdravstvenih ved z gosti, ki smo jo naslovili »Zdravstveni študijski programi na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog«.