11. mednarodna znanstvena fakulteta Medpoklicno povzovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
Avtor: Zbornik predavanj
Leto izdaje: 2018
Število strani: 335

7. junija 2018 je na Bledu potekala 11. mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi. Konferenca je v strokovni javnosti zelo uveljavljena, saj se jo je udeležilo večje število domačih in tujih strokovnjakov s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije. Na konferenci je bilo predstavljenih 46 slovenskih in tujih prispevkov.