Komplet_FZAB_2018.jpg

Paket: Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege in Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega
Avtor: Sanela Pivač, et al. (eds) in Maja Sočan
Leto izdaje: 2013
Število strani: 298 in 215
Cena: 18,00 EUR

Druga izdaja učbenika Izbrane intervencije zdravstvene nege je pomembna pridobitev za zdravstveno nego v slovenskem prostoru. Uvodne vsebine prispevajo k razumevanju zdravstvene nege in integraciji le te v zdravstvenem timu in širše. Posebna pozornost je namenjena varnosti in preprečevanju nevarnih dogodkov, kar so ključne dimenzije kakovostne sodobne zdravstvene obravnave. Sledijo poglavja, ki se osredotočajo na nekatere življenjske aktivnosti in intervencije na teh področjih ter značilnosti zdravstvene nege glede na vrsto in postopke obravnave.

Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za zdravstveno nego. Pivač S, Kalender Smajlović S, Černoga A, Skinder Savić K, Hvalič Touzery S, Skela Savič B, eds. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2013. ISBN 978-961-6888-10-3 [COBISS.SI-ID 75384577].
 
Učbenik na enem mestu združuje informacije, ki omogočajo dober pregled mnogovrstnih področij javnega zdravja. Opisuje razvoj javnega zdravja, jasno in pregledno obravnava področje epidemiologije, determinante zdravja in bolezni, zdravstvene politike, neenakosti v zdravju, osnove biostatistike, javnozdravstvene probleme itd. Z učbenikom Javno zdravje prihaja v slovenski prostor dragocen didaktičen pripomoček za učenje osnov s širokega področja javnega zdravja.
 
Sočan Maja. Javno zdravje: visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice : Visoka šola zdravstveno  nego, 2013. ISBN 978-961-6888-09-7 [COBISS.SI-ID 75021057].