Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege
Avtor: dr. Brigita Skela Savič et al.
Leto izdaje: 2010
Število strani: 464

Visoka šola za zdravstvene nego Jesenice je v svojem četrtem letu delovanja izdala učbenik Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege – izbrana poglavja. Visokošolski učbenik je plod kakovostnega partnerskega sodelovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev šole v sodelovanju s strokovnjaki iz kliničnega okolja.

Strokovna javnost ga ocenjuje kot pomembno prelomnico za izobraževalni proces in stroko zdravstvene nege. Prvi učbenik v slovenskem prostoru, ki povezuje teorijo in prakso zdravstvene nege, je dokaz več, da Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice s svojimi pedagoškimi, izobraževalnimi, raziskovalnimi in razvojnimi aktivnostmi premika meje v družbi in postavlja nove standarde v strokovnem okolju.

Učbenik ima 35 samostojnih strokovnih poglavij, ki jih je pripravilo 23 avtorjev. Avtorji so, poleg visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, zaposlenih na šoli, še strokovni sodelavci iz kliničnega okolja, kjer se izvaja praktični del visokostrokovnega študijskega programa Zdravstvena nega.

V učbeniku so predstavljene vsebine, povezane z razumevanjem zdravstvene nege ter njeno integracijo v timu in širše, osnovna opredelitev zdravstvene nege, vidiki, pomembni za razvoj zdravstvene nege: raziskovanje, zdravje, nekateri vidiki menedžmenta, predstavljene so posamezne specialne vsebine, s katerimi se srečujejo študenti pri kabinetnih vajah pri predmetu Zdravstvena nega 1. Besedilo je obogateno s slikovnih gradivom.