Novi trendi v izobraževanju mentorjev : 14. šola za klinične mentorje: 16. oktober 2020: zbornik predavanj
Avtor: Zbornik prispevkov
Leto izdaje: 2020
Število strani: 57

Na 14. šoli za klinične mentorje smo obravnavali nova spoznanja na področju trendov razvoja kliničnega usposabljanja študentov s tematskih področji: pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje kliničnega usposabljanja študentov, na dokazih podprti praksi, upoštevanju etičnih standardov ter novi trendi izobraževanja: program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, uporaba simulacij v izobraževanju, nove metode izobraževanja. Razglasili smo tudi Naj mentorje.