FZAB od leta 2019 aktivno deluje na pripravljanju, umeščanju in..." /> FZAB od leta 2019 aktivno deluje na pripravljanju, umeščanju in..." />
Št.:69

MIZŠ - Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov

Projekt/področje: Evropski socialni sklad

Razpisodajalec : MIZŠ

Razpis : https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/krepitev-vloge-kariernih-centrov-v-celostni-obravnavi-studentov/

Številka / oznaka projekta : C3330-22-953006

Trajanje projekta: 1.9. 2022 – 30.9. 2023

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: doc. dr. Sanela Pivač

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 FZAB od leta 2019 aktivno deluje na pripravljanju, umeščanju in izvajanju aktivnosti kariernega središča, ki uporabnikom zagotavljajo nova znanja, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Zaradi epidemije je bilo delovanje kariernega središča sicer okrnjeno, razvoj pa se ni ustavil. Fakulteta deluje v smeri celostne obravnava študentov z vizijo ponuditi znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Fakulteta že ves čas omogoča študij tudi študentom s posebnimi potrebami, saj je enak dostop do učenja in izobraževanja ter pridobivanja kompetenc temelj za boljšo zaposljivost.

Ta projekt predstavlja nadgradnjo že obstoječih aktivnosti; načrtovane aktivnosti v projektu bodo spodbujale prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za posebne skupine študentov na ravni visokošolskega izobraževanja.

Izboljšanje enakega dostopa do učenja pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc so področja, ki jih karierni center FZAB naslavlja skozi načrtovane aktivnosti v tem projektu:

1. Usposabljanje  in izobraževanje za karierne svetovalce,
2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov,
3. Podpora posebnim skupinam študentov,
4. Informiranje

Aktivnosti projekta so zasnovane tudi skladno z že obstoječim delovanjem kariernega središča. Interes fakultete je da študentje in diplomanti pridobijo več znanja in spretnosti in vseživljenjskega učenja za boljšo zaposljivost; da je dostop do storitev in aktivnosti kariernega središča enak za vse in, da študentje in diplomanti posodobijo spretnosti in znanja s svetovanjem in udeležbo na dogodkih.