Informativni dnevi
30. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
31. 5. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16
19. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Jesenice, Spodnji Plavž 3
20. 9. 2016 ob 15:30 uri na lokaciji Ljubljana, Letališka cesta 16


Pridobite si strokovni naslov: magistrica/magister promocije zdravja (mag. prom. zdr.).

Magistrski študijski program Promocija zdravja (mag./2l.) je prvi tovrstni program v Sloveniji.

Magistrski študij Promocija zdravja je usklajen s z Evropskim programom »The European Masters in Health Promotion Studies”, ki je bil akreditiran na pobudo Evropske komisije in prispeva k izboljševanju javnega zdravja in promocije zdravja v EU.

Odločite se za študij prihodnosti in naredite vaš doprinos k zdravi družbi.

Kje se lahko zaposlite?

Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike:
- sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
- rehabilitacija;
- sistem socialnega varstva;
- delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
- ministrstva, inštituti, direktorati;
- vrtci, osnovne in srednje šole, visoko šolstvo;
- zdraviliški turizem;
- kozmetika in storitve za dobro počutje;
- storitve na področju zdravega življenjskega sloga;
- samostojna svetovanja pri krepitvi zdravja.

Zakaj izbrati študij na FZJ?

- visoka kakovost pedagoškega in raziskovalnega dela;
- odlična zaposljivosti diplomantov;
- odlične sinergije med fakulteto, zdravstvenimi zavodi, domačimi in mednarodnimi partnerji v raziskovanju;
- možnost mednarodnih študijskih izmenjav;
- znanje vam bodo predajali priznani domači in tuji visokošolski učitelji;
- prepoznana uspešnost v publiciranju magistrskih raziskav;
- dokazana kakovost je naša prednost (ISO 9001:2008, KzP, certifikat EFQM);
- mednarodno akreditirana študijska programa Zdravstvena nega (VS, mag./2l.).