Demografski trendi in študije OECD napovedujejo povečanje potreb po kadrih z VS izobrazbo, s specializacijami in z znanji za zahtevnejše oblike dela, kamor sodi tudi magisterij iz promocije zdravja.

Pomembne naloge strokovnjakov s področja promocije zdravja so: prepoznavanje potreb po spremembah in oblikovanje strategij za realizacijo sprememb v različnih politikah, krepitev skupnostnega delovanja na področju zagotavljanja in ohranjanja zdravja ter preoblikovanje oz. dopolnitev obstoječega modela javnega zdravja.