Znanje in sposobnosti boste lahko uporabili v delovnem okolju, kjer že delujete. Prepričani smo, da bodo delodajalci hitro prepoznali vaše novo znanje in sposobnosti in vam ponudili ali vas vključili v razvojno delo na oddelku, kliniki, zavodu. Poleg tega vam pridobljeno znanje in izobrazba ponuja možnosti za nove karierne izzive na vertikalni in horizontalni ravni, lahko se usmerite v raziskovanje in razvoj, lahko svoje znanje usmerite v vodstvene funkcije, kjer boste imeli dobro izhodišče, da boste raziskovanje in razvoj v zdravstveni negi kot menedžer tudi podpirali.Lahko najdete nove izzive v visokem šolstvu, javni upravi in še bi lahko naštevali.

Potreb po strokovnjakih, ki imajo celosten pogled na pacienta in zdravstveni sistem in imajo metodološka znanja za reševanje problemov, bo vedno več, zato smo prepričani, da boste po zaključenem študiju našli pravo delo za vas ali pa bo delo našlo vas.