Alenka Slapšak, Zdravstveni dom Ljubljana, Snježana Horvat, Psihiatrična klinika Ljubljana:

Zakaj magistrski študij na FZAB? Lahko rečeva naslednje: popolna organizacija, urnik izdelan za vse šolsko leto vnaprej, tako da si lahko zagotoviš prisotnost na predavanjih in seminarjih, visoko izobraženi predavatelji zdravstvene nege, ki izhajajo iz prakse in še vedno, kljub akademskim naslovom, ostajajo ob pacientu in delajo zanj. Študij ponuja izmenjavo in posredovanje strokovnih znanj ter prikaz prakse tujih predavateljev, nadgradnjo strokovnega znanja za raziskovanje v zdravstveni negi in s tem možnost znanstvenega razvoja zdravstvene nege.
 

Sedina Kalender Smajlović, Vodja zdravstvene nege v Enoti intenzivne terapije operativnih strok, Splošna bolnišnica Jesenice:

Za magistrski študij Zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sem se odločila zaradi potrebe po pridobivanju in nadgrajevanju svojega znanja na področju zdravstvene nege. Zavedam se potrebe in dejstva, da moramo zdravstveno nego v Sloveniji pričeti graditi na suveren in odgovoren način do pacientov, nas samih ter ožjega in širšega okolja. Magistrski študij mi ponuja številne izzive v neposrednem kliničnem okolju. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je od samega začetka zelo dejaven visokošolski zavod, saj se ukvarja s številnimi dejavnostmi, kot so karierni razvoj posameznikov, izobraževanje kliničnih mentorjev in povezovanje z uglednimi tujimi univerzami. Vizija in strategija izobraževanja se odraža v neposrednem delu, in sicer na predavanjih in vajah. Izjemno me je presenetil pristop tujih predavateljic, najbolj dr. Alice Kiger, ki namje etiko v zdravstveni negi prikazala na zelo prijeten in predvsem uporaben način. 
 

Mojca Strgar, Splošna bolnišnica Jesenice:

Magistrski študij na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin me je prepričal predvsem s predmetnikom, predavatelji – tudi tujimi ter interaktivnim načinom študija. Menim, da sem izbrala pravo šolo in pravi študij. 

 

Martina Horvat, Vodja patronažne službe, Zdravstveni dom Murska Sobota

Za vpis na drugostopenjski študij zdravstvene nege se nisem odločila zato, da bi k svojemu imenu in priimku dodala naziv. Vodila me je želja po znanju, širjenju obzorja in usposabljanju za znanstveno-raziskovalno delo, ki bo v prihodnosti slovenski zdravstveni negi pomagalo, da stopi iz sence drugih strok. Želela sem si, da bi me pri nadgrajevanju znanja na področju zdravstvene nege poučevale medicinske sestre. Tak program sem odkrila na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Zelo sem vesela, da se vanj vključujejo slovenske medicinske sestre, doktorice znanosti, pa tudi veliko gostujočih predavateljic, ki na predavanjih in seminarjih na nas prenašajo svoje bogato znanje. Na tak način dodana vrednost je neprecenljiva, saj nam ne prenašajo samo teoretičnega znanja, ampak tudi svoj pogled na poklic medicinske sestre in svoje življenjske izkušnje pri razvijanju stroke zdravstvene nege, ki so tako zanimive, da jezikovne pregrade ne čutim. Sicer pa menim, da moramo vsaj na tej stopnji izobraževanja preseči meje in začeti posegati po tuji literaturi, saj vemo, da je v slovenskem jeziku ni prav veliko na voljo. Ker živim in delam v Murski Soboti, se na predavanja vozim vsak dan. Ni mi žal niti enega prevoženega kilometra, in če bi se odločala še enkrat, bi znova izbrala ta program.