Dejavnost zdravstvene nege ni izolirana, je eden od pomembnih delov sistema zdravstvenega varstva. Skupaj z njim doživlja dramatične in hitre spremembe, ki smo jim priča v zadnjih letih. Povpraševanje po celovitem zdravstvenem varstvu v Republiki Sloveniji je vedno večje. Zapletenost zdravstvenih potreb ljudi zahteva nova znanja, združevanje znanj in izkušenj različnih strokovnjakov ter delovanje številnih strok in poklicev. Zato je magistrski študij zdravstvene nege tudi vaša osebna priložnost.

Študijski program, ki vam ga ponujamo, je odziv na zdravstvene potrebe sodobne družbe, ko pacient potrebuje celostno obravnavo in družba približevanje zdravemu in bolnemu človeku v okolju, v katerem živi. V prihodnosti bo vse manj institucionaliziranega zdravljenja, vedno več bo obravnave na domu, obravnava v bolnišnicah bo kratka, intenzivna in podprta z zdravstveno-vzgojno pripravo pacienta in svojcev na domače okrevanje. Pomembno vlogo pri doseganju celostne obravnave bodo imeli izobraženi izvajalci zdravstvene nege, ki sledijo potrebam pacienta, svojcev in celotne družbe. Ta proces obravnave zahteva nova znanja, klinično preverjanje uspešnosti delovanja in sposobnosti spremljanja lastnega dela in uvajanja izboljšav.