Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je sodobna šola na področju visokošolskega izobraževanja iz zdravstvene nege in zdravstva. V kratkem času našega delovanja smo, skupaj s priznanimi strokovnjaki doma in v tujini, pripravili evropsko primerljiv magistrski študij zdravstvene nege.

Fakulteta je mlada, fleksibilna in usmerjena v razvoj. Zavedamo se konkurence v visokošolskem prostoru, zato skrbno snujemo programe in izbiramo kakovostne visokošolske učitelje, z mednarodnimi referencami, študentom pa nudimo kakovostno mentorstvo, tutorstvo in individualno svetovanje. Vzpostavljamo mednarodne stike in snujemo mednarodno mrežo mobilnosti. 

Na naši fakulteti boste pridobili veliko znanja, izkušenj in samozavesti za dobro načrtovanje svoje poklicne poti. Naši visokošolski učitelji vas bodo spodbujali k doseganju odličnosti, vas usmerjali k znanju, ustvarjalnosti in raziskovanju v domačem in evropskem okolju. Vaše kompetence in sposobnosti bodo ključnega pomena pri iskanju zaposlitve. V Sloveniji je vedno več visokih šol in fakultet, ki izvajajo program druge stopnje zdravstvene nege ali izpeljanke le tega, zato bodo imeli zdravstveni zavodi v prihodnosti veliko možnost izbire med magistrskimi diplomanti različnih šol in njihovimi znanji in sposobnostmi. Naši magistrski študenti so prepoznani po odličnem temeljem znanju, ki so ga sposobni aplicirati v izboljševanje kliničnega dela. V program so vključeni visokošolski učitelji zdravstvene nege iz priznanih tujih univerz, saj v Sloveniji še nimamo razvitega doktorskega študija zdravstvene nege in zato tudi ne ustreznega števila slovenskih visokošolskih učiteljev. 

Vedno bolj postajajo pomembne mednarodne izkušnje, zato boste kot naš študent imeli velike možnosti, da del študija opravite v tujini. Med študenti FZAB je velik interes za mednarodne izmenjave. Več o tem in kje vse so naši študenti že bili, si preberi na mednarodne izmenjave

Spodbujali vas bomo in vam pomagali, da  boste uspešni na vaši študijski in poklicni poti.