Študijski program druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je nadgradnja visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjskimi usmeritvami.

Program vam bo omogočil poglabljanje že pridobljenih kompetenc ter vas usposobil za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju. Naučili se boste uporabljati znanstveno raziskovalne metode v kliničnem okolju. Sposobni boste prevzeti odgovornost za spremljanje in izboljševanje kliničnega dela. Lahko boste vodili najzahtevnejše delovne sisteme in procese ter razvijali kritično refleksijo, etiko, socialne in komunikacijske zmožnosti za vodenje skupinskega dela ter za zdravstveno-vzgojno delo, mentorstvo idr.

Program v drugem letniku študija ponuja veliko mero izbire, zato bo obilo priložnosti za vaš karierni razvoj v smeri povezovanja teorije, prakse in raziskovanja ter poglobitve določenih specialnih področij, ki so usmerjena v probleme sodobne družbe.

Splošni cilj študijskega programa druge stopnje (mag./2I.) Zdravstvena nega je promoviranje, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse zdravstvene nege. V okviru študijskega programa boste razvili višji nivo kompetenc, s katerimi boste kreirali in vodili zdravstveno nego in oskrbo, ki se bo sposobna primerno odzivati na kompleksne in spreminjajoče se potrebe prebivalstva. Ob zaključku študijskega programa boste kompetentni eksperti, klinični raziskovalci, nosilci sprememb, sodobni vodje, ustvarjalni sodelavci, koordinatorji, reševalci problemov in inovatorji, kar je pogoj za zagotavljanje kakovostne zdravstvene nege in oskrbe. Več o programu, predmetniku in kompetencah (program druge stopnje).