Vključuje se v opravljanje medicinsko tehničnih intervencij, povezanih z boleznijo, ki jih predpiše zdravnik, vendar je širše področje delovanja diplomanta predvsem usmerjeno v pomoč pacientu in svojcem. Prepoznava aktualne in potencialne probleme, ki izhajajo iz temeljnih življenjskih aktivnosti in potreb človeka po različnih teorijah zdravstvene nege in so v času bolezni prizadete, kot so: prehranjevanje, dihanje, gibanje, skrb za osebno higieno, komuniciranje, deficiti znanja, verovanje, zdravstveno-vzgojno delo, socialni stiki, soočenje z bolečino, strahom, spremenjeno samopodobo idr. Zato je zdravstvena nega nepogrešljivi del zdravstvene obravnave. Podprta je z lastnimi teoretičnimi modeli in pristopi do obravnave pacienta, temeljnimi znanji za razumevanje bolezenskih procesov in družboslovnimi znanji.