Urška Stojanovič in Anita Obad - 3. letnik, redni študij

Z izbiro študija na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice sva zelo zadovoljni, saj nama je zaradi pridobljenega znanja in izkušenj odprl ogromno vrat. Bili sva na trimesečni mednarodni študentski izmenjavi z norveško fakulteto za zdravstveno nego v Oslu. Ponosni sva, da se lahko z znanjem in veščinami, ki sva jih pridobili med študijem, že zdaj enakovredno primerjava z norveškimi in drugimi evropskimi kolegi. To pomeni, da bova znali res učinkovito pomagati ljudem, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč. Profesorji in ostali zaposleni na naši šoli si skupaj z nami prizadevajo, da bi nam uspelo na tej lepi poklicni poti.


Grega Arnež - 2. letni, redni študij


Vem, da odločitev glede študija ni preprosta. Po tehtnem premisleku sem se odločil za študij na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice. Želel sem ostati v domačem okolju, veselil pa sem se tudi študija na šoli, ki se želi dokazati in kjer lahko računam na pomoč in spodbudo profesorjev. Ker nas je na šoli samo 300 študentov, nismo številke. Srečujemo se v šoli, po vseh učnih bazah, kjer opravljamo klinično prakso, v knjižnici, skupaj s profesorji pa organiziramo tudi kakšnozabavno prireditev (npr. študentsko konferenco). Če v sebi čutite potrebo po pomoči drugim, obenem pa želite pridobiti najboljša znanja in izkušnje s področja zdravstvene nege, potem se pridružite nam, študentom FZJ.