Vpisni pogoji so:

  • opravljen zaključni izpit po kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • opravljena matura ali poklicna matura,
  • pred 1. 6. 1995 opravljen zaključni izpit po štiriletnem srednješolskem programu.

 
Omejitev vpisa:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, maturi oziroma poklicni maturi  60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku  40 % točk.


Vpišeš se preko eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava.
Če želiš, da boš sprejet na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin, napiši FZAB kot prvo izbiro.

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika, ki ga izda Dispanzer medicine dela, prometa in športa.