Na naši fakulteti boste pridobili veliko znanja, izkušenj in samozavesti za dobro načrtovanje svoje poklicne poti. Naši visokošolski učitelji vas bodo spodbujali k doseganju odličnosti, vas usmerjali k znanju, ustvarjalnosti in raziskovanju v domačem in evropskem okolju. Vaše kompetence in sposobnosti bodo ključnega pomena pri iskanju zaposlitve. Visokih šol in fakultet, ki izvajajo program zdravstvene nege je danes v Sloveniji osem, zato bodo imeli zdravstveni zavodi v prihodnosti veliko možnost izbire med diplomanti različnih šol in njihovimi znanji in sposobnostmi. Naši študenti in diplomanti so prepoznani po odličnem teoretičnem znanju in odlični usposobljenosti v kliničnem okolju, saj imamo izdelan sistem mentorstva v kliničnem okolju, preko  katerega spremljamo študenta, njegov napredek in ga individualno obravnavamo. Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ima več kot 26 učnih baz od primarnega do terciarnega zdravstvenega nivoja ter socialno varstvena področja. Več o učnih bazah (študijski program prve stopnje).

Pomemben element uspešnosti študentov je tutorstvo, ki brucem ponuja možnosti lažjega prehoda med srednjo in fakulteto, pri tem vam pomagajo študenti višjih letnikov in učitelji tutorji (več na tutorstvo).

Vedno bolj postajajo pomembne mednarodne izkušnje, zato boste kot naš študent imeli velike možnosti, da del študija opravite v tujini. Med študenti FZAB je velik interes za mednarodne izmenjave. Več o tem in kje vse so naši študenti že bili, si preberi na (mednarodno sodelovanje)

Spodbujali vas bomo in vam pomagali, da  boste lahko uspešni na vaši študijski in poklicni poti.