Delovno okolje doktoranda je široko. Doktorand lahko nadaljuje svoje poklicno delo v zdravstveni stroki, kjer je deloval, vendar prevzame zahtevnejše oblike strokovnega dela, odgovorna mesta za vodenje raziskovanja, prijave raziskovalnih projektov, vodenje kakovosti in varnosti na znanstveni ravni, se povezuje z drugimi raziskovalnimi skupinami doma in v tujini, deluje v akademskem okolju kot visokošolski učitelj in raziskovalec ali dejavni oblikovalec zdravstvene politike, ki temelji na dokazih. 
 
Doktorat omogoča tudi spremembo poklicne kariere med institucijami in med družbenimi sektorji, saj je doktorand z raziskovalnimi kompetencami in poznavanjem javnozdravstvenih problemov zaposljiv tudi v različnih vladnih službah, institutih in tudi v gospodarstvu.