Kot smo omenili, del programa izvajamo v angleškem jeziku, saj le na ta način lahko zagotavljamo kakovostne visokošolske učitelje, ki imajo doktorat iz zdravstvene nege in bogate mednarodne raziskovalne in učiteljske reference. Vsa predavanja tujih učiteljev so sprotno prevajana, prav tako prevedemo drsnice. 

Predmete, kjer so izvajalci učitelji iz tujine izvajamo na način, da je na predavanjih in seminarji vedno poleg učitelja iz tujine prisoten slovenski visokošolski učitelj, ki vsebine predmeta pozna in jih uči na programu prve stopnje. S tem zagotavljamo kakovosten prevod, pojasnjevanje terminologije in ustrezen prenos informacij med razlikami v razvoju v zdravstveni negi, saj je »prevajalec« oseba, ki pozna slovensko zdravstvo in zdravstveno nego. Z delom na ta način imamo odlične izkušnje.