Interdisciplinarni program doktorskega študija Zdravstvene vede sestavljajo tri smeri – zdravstvena nega, promocija zdravja in zdravstveni management in omogoča usposabljanje visoko usposobljenih strokovnjakov na področju znanosti.
 
Študij je namenjen vsem tistim, ki delujejo na področju zdravstvene nege, zdravstva,  javnega zdravja, promocije zdravja in zdravstvenega managementa. Tukaj so družbene potrebe v Sloveniji velike. Promocija zdravja je eden od ključnih dejavnikov krepitve zdravja v družbi, ki je pomemben del Resolucije Skupaj za družbo zdravja 2016-2025, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje. V tem dokumentu je krepitvi zdravja namenjena velika razvojna pozornost in področje se lahko razvija, spremlja in spreminja le z raziskovalnim delom, zato bodo bodoči študenti in doktorandi delovali tudi na delovnih mestih v ustanovah, ki se ukvarjajo z javnim zdravjem, ranljivimi skupinami populacije, obvladovanjem kroničnih bolezni, kar pa izvajajo poklici tako iz področja medicinskih, zdravstvenih, družboslovnih in humanističnih ved. Zato bo študij aktualen tudi za te skupine strokovnjakov.
 
Naslednje poudarjeno področje omenjene resolucije je pomen in krepitev usposobljenosti in odgovornosti zdravstvenega managementa. Na področju managementa je pereče področje kakovost in varnost in doktorski študij je namenjen tudi tem strokovnjakom, ki delujejo v zdravstvenih in socialnih zavodih, vladi, inštitutih, saj bodo pridobili znanja in kompetence za znanstvene pristope na področju uvajanja in spremljanja kakovosti in varnosti.
 
Doktorski diplomanti so ključni za razvoj profesionalizma v zdravstveni negi in zdravstvu, razvoja novega znanja, prenosa novih spoznanj v klinično delo in prenos raziskovalnih problemov iz kliničnega dela na znanstveno raven reševanja in iskanja odgovorov na raziskovalna vprašanja tako v klinični praksi kot na področju teoretičnega znanja.