Alumni klub je bil ustanovljen, 3. decembra 2012 na ustanovnem srečanju. AK deluje na podlagi pravilnika o delovanju Alumni kluba. 

Dejavnosti Alumni kluba:

organiziranje strokovnih srečanj, posvetovanj, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in razstav z namenom izmenjave znanja, izkušenj ter sodelovanja in zagotavljanja povezovanja skozi profesionalne, socialne, kulturne, športne in druge rekreativne dejavnosti za člane AK;
povezovanje z namenom omogočanja brezplačne ali ugodnejše udeležbe na  znanstvenih in strokovnih dogodkih ter strokovnih izobraževanjih; 
nudenje pomoči članom AK pri profesionalnem in osebnostnem napredku, s pomočjo kadrovskega svetovanja in drugih usposabljanj ter posredovanja informacij o zanimivih delovnih mestih
mreženje in spodbujanje kariernega razvoja na profesionalni in akademski ravni diplomantov in magistrov FZAB;
obveščanje članov o aktualnih dogajanjih in vprašanjih s področja zdravstvenih ved;
povezovanjem članov AK (družabna omrežja Facebook FZAB)
vključevanje in povezovanje članov Alumni kluba FZAB s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja s ciljem krepitve profesionalizma v zdravstvenih vedah.

 


Naloge Alumni kluba:

s skrbjo za ugled FZAB;
z vzpostavitvijo povezav med različnimi generacijami študentov, visokošolskimi učitelji in sodelavci ter ostalimi strokovnjaki s področja zdravstvenih ved;
s sodelovanjem z zdravstvenimi in ostalimi organizacijami in institucijami s področja zdravstva in zdravstvenih ved doma in v tujini;
s promocijo dosežkov in aktivnosti FZAB;
s skrbjo za ugled poklica in izobrazbe, ki jo FZAB zagotavlja;
z gradnjo ugleda FZAB in s tem dvigovanjem vrednosti naziva diplomanta fakultete;
s promocijo strok zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstveni management in raziskovanja za razvoj zdravstvenih ved;
s promocijo kariernih dosežkov diplomantov vseh ravni FZAB, VSU in partnerjev FZAB.