Alumni klub FZAB je prostovoljno združenje diplomantov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Omogoča osebni in strokovni razvoj in rast diplomantov (FZAB), ki tudi po zaključenem študiju s svojim znanjem, dosežki in diplomo aktivno sodeluje pri razvoju stroke zdravstvene nege. 

Namen delovanja AK je vzpostavljanje in razvijanje profesionalnega ter družabnega sodelovanja diplomantov in fakultete. AK spodbuja pripadnost fakulteti ter promovira mednarodne in domače dosežke fakultete, znanstveno raziskovalno, izobraževalno ter svetovalno delo.