V letu 2010 smo za Vas pripravili izobraževalne dogodke, s katerimi želimo nadaljevati naše aktivnosti, ki so usmerjene v prepoznavanje pomembnih dejavnikov za razvoj zdravstvene nege v družbi ter spodbuditi razvoj znanja za uporabo raziskovalnih paradigem v zdravstveni negi. Naš cilj je izobraževanje in osveščanje za razvoj na dokazih podprte prakse zdravstvene nege ter spodbujanje različnih aktivnosti, ki k temu pripomorejo, tako na področju visokošolskega izobraževanja, kot na področju uvajanja sprememb v kliničnem okolju, prepoznavanju odgovornostih menedžmenta zdravstvene nege idr.

Dogodki v 2010: