ŽELITE KAKOVOSTNO PROFESIONALNO IZOBRAŽEVANJE?

Naš Center vam ponuja aktualna izobraževanja v 2015. 

Vabimo vas na dogodke Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo v letu 2015. Naš cilj je povezati visokošolsko izobraževanje, klinično znanje, razvojno in raziskovalno delo ter menedžment in vodenje. Pridružite se našim prizadevanjem in se v letu 2015 odločite za katerega od naših dogodkov. Izvedli jih bomo kakovostno, s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki, nekatere tudi brez kotizacije. Vsebino dogodkov lahko pomembno oblikujete tudi Vi, zato se odzovite na naša povabila ali nam pišite na center@fzab.si

PROGRAM

Vljudno vabljeni!

D E K A N J A

 izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

                          

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve  3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.