Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo (Center) je začel s svojim delovanjem leta 2008, prvi začetki izobraževalne dejavnosti FZAB pa segajo v leto 2007, ko je FZAB v sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice aprila 2007 organizirala 1. dneve Angele Boškin. Osnovno poslanstvo Centra temelji na izobraževanju zaposlenih v zdravstveni negi in zdravstvu, fizioterapiji, promociji zdravstva in spodbuja k povezovanju in skupnemu delovanju zdravstvenih strok. Center pripravlja izobraževalne programe in druge vsebine, ki so odraz različnih potreb v zdravstvenem sistemu, kot so potrebe po novih znanjih v kliničnih okoljih, spodbuja aktivnosti na spremenjene potrebe zdrave in bolne populacije, opozarja na pomen znanj za potrebe razvojnih dejavnostih v zdravstvu in zdravstvenem menedžmentu, organizira posvete o izobraževanju kadrov v zdravstveni negi in izobraževanja za podporo procesom pedagoškega dela in še bi lahko naštevali. Center je usmerjen v inovativne pristope priprave programov in izvedbe dogodkov.

Center z organiziranjem izobraževalnih programov podpira razvoj šole na področju izobraževanja učiteljev iz visokošolske didaktike, izobraževanja kliničnih mentorjev Zdravstvene nege in fizioterapije in izobraževanja tutorjev.

Širši pomen Centra se kaže skozi širok spekter letnih dogodkov kot so mednarodna znanstvena konferenca, poletna šola raziskovanja, simpozij, posvet o razvoju kariere v zdravstvu, skozi katere FZAB spodbuja razvoj na dokazih podprte prakse v zdravstveni negi in zdravstvu ter k uvajanju potrebnih sprememb v kliničnem okolju in na področju menedžmenta v zdravstvu.

Center sledi pomenu vseživljenjskega izobraževanja, saj le z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem lahko uvajamo celovite pristope v zdravstveni obravnavi, prenovo procesov v zdravstveni dejavnosti in vzpostavimo model celostne zdravstvene oskrbe, ki je zlasti pomemben iz vidika demografskih sprememb v družbi in porastu kroničnih obolenj.
 

Kontaktni podatki:
Predstojnica Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
mag. Saša Mlakar
Telefon: +386 4 5869 368
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: smlakar@fzab.si