Karierno središče ponuja vrsto aktivnosti študentom in diplomantom FZAB na eni strani ter potencialnim delodajalcem na drugi strani z namenom spodbujanja vključitve v delovno okolje, lažje menjave delovnega okolja ter iskanjem ustreznih kadrov.

Karierno središče FZAB nudi vsem študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Študentom se svetuje pri načrtovanju kariere in pomaga graditi njihove zaposlitvene kompetence že v času študija, diplomantom pa se pomaga pri uspešnem prehodu v prvo zaposlitev ali ob menjavi zaposlitve.

Karierno središče si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo, izkušnje, veščine in kompetence študentom in diplomantom z namenom večanja zaposljivosti diplomantov in konkurenčnosti na trgu dela.

V kariernem središču so povezane vse aktivnosti fakultete

- Pridobivanje izobrazbe in izkušenj v kliničnih okoljih v času študija
- Raziskave in razvoj, ki doprinašajo k dodani vrednosti študija
- Dogodki in izobraževanje v okviru Centra, ki omogočajo tako študentom, kot diplomantom dodatna izobraževanja

Vse aktivnosti doprinesejo k večji zaposljivosti diplomantov. Karierno središče predstavlja povezovalni element med Centrom za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo ter Alumni Klubom FZAB.

ZANIMIVO BRANJE:

https://svetkapitala.delo.si/kariera/strateska-napaka-je-ce-podjetje-ne-ve-s-kom-tekmuje-za-talente-260271

STORITVE KARIERNEGA SREDIŠČA

- Povezovanje aktivnosti Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo z aktivnostim ALUMNI KLUBA
- Povezovanje akademskega in kliničnega okolja
- Karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom
- Organizacija izobraževanj o zaposlitvenih možnostih in za večanje zaposljivosti diplomantov FZAB
- Kadrovsko svetovanje in posredovanje
- Objava delovnih mest
- Povezovanje z delodajalci, drugimi kariernimi centri in organizacijami, ki promovirajo poklic in delovna mesta
- Analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov FZAB

KARIERNO SREDIŠČE storitve izvaja skozi delavnice, seminarje, okrogle mize, predavanja, individualna in skupinska svetovanja, sodelovanje, tutorstvo ter skozi raziskovanje in spremljanje zaposlitvenih možnosti.

MED ŠTUDIJEM

 • Redno opravljanje študijskih aktivnosti
 • KU in IKU – praksa, kjer že izbirate in izbirajo
 • Povezovanje z delodajalci
 • Dodatna Izobraževanja na dogodkih Centra (povezava na dogodke centra)
 • Mednarodne izmejave
 • Svetovanje

PREHOD V ZAPOSLITEV

 • Iskanje zaposlitve ter trg dela in delovne sile
 • Prva zaposlitev, iskanje novih izzivov, menjava delovnega mesta
 • CV in razgovori
 • Aktivnosti med študijem
 • Svetovanje ob iskanju zaposlitve
  PROSTA DELOVNA MESTA

DELODAJALCI

 • Organizacija dogodkov (povezava na dogodke centra)
 • Sodelovanje
 • Svetovanje pri zaposlovanju _iskanje ustreznih kadrov s priporočilom FZAB, Iskanje ustreznih kadrov medtem, ko študentje opravljajo prakso v različnih kliničnih okoljih, štipendiranje