Študentke, študeni, diplomantke, diplomanti!

Na trg dela lahko vstopite že sredi drugega letnika s ponudbo za delo, ali pa takoj po diplomiranju. Vsekakor se s prehodom iz študenskih let v obdobje dela vsak sooča na svojstven način, prehod sam pa lahko olajša dobra priprava.

V Kariernemu središču FZAB želimo, da bi s pravo mero samozavesti in brez težav našli ustrezno zaposlitev. 

KARIERNO SREDIŠČE storitve izvaja skozi delavnice, seminarje, okrogle mize, predavanja, individualna in skupinska svetovanja, sodelovanje, tutorstvo ter skozi raziskovanje in spremljanje zaposlitvenih možnosti.

ZA VAS SMO TU MED ŠTUDIJEM:

  • Svetujemo o vaši karierni poti
  • Pomagamo pri iskanju štipendij in študenstkemu delu
  • Poudarjamo, da že v času opravljanja prakse že izbirate morebitna delovna okolja in, da vas bodoči delodajalci tudi izbirajo
  • Povezujemo z bodočimi delodajalci
  • Izvajamo dodatna izobraževanja na dogodkih Centra 
  • Svetujemo študentom s posebnimi statusi 

V ČASU PREHODA V ZAPOSLITEV VAM PONUJAMO:

  • Informacije o iskanju zaposlitve ter o trgu dela in delovne sile
  • Priprave na prvo zaposlitev, iskanje novih izzivov, menjava delovnega mesta
  • Informacije o pripravi CVja in razgovorih
  • Svetovanja ob iskanju ali menjavi zaposlitve

Vsak posameznik je svojstven, zato smo vam na voljo za individualno karierno svetovanje. Z nami se lahko dogovorite za pregled Cv-ja, informacije o pripravi motivacijskega pisma, pogovor o vaših kariernih izzivih v zvezi z iskanjem prakse, študentksega dela, predstavitve delodajalcem zaposlitvenih možnostih po zaključku študija ali nadaljevanju študija na 2. in 3. stopnji. Za vas smo na voljo telefonsko, prek elektronske pošte ali osebno. Za osebno svetovanje vas prosimo, da se predhodno najavite.

Vabljeni!

KONTAKT mag. Saša Mlakar
e-naslov: smlakar@fzab.si
telefon: 04 5869 368  

PROSTA DELOVNA MESTA                 ŠTUDENTSKO DELO

 

O KARIERNEMU SREDIŠČU

Karierno središče ponuja vrsto aktivnosti študentom in diplomantom FZAB na eni strani ter potencialnim delodajalcem na drugi strani z namenom spodbujanja vključitve v delovno okolje, lažje menjave delovnega okolja ter iskanjem ustreznih kadrov. Karierno središče FZAB nudi vsem študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. Študentom se svetuje pri načrtovanju kariere in pomaga graditi njihove zaposlitvene kompetence že v času študija, diplomantom pa se pomaga pri uspešnem prehodu v prvo zaposlitev ali ob menjavi zaposlitve. Karierno središče si prizadeva zagotoviti čim kvalitetnejšo izobrazbo, izkušnje, veščine in kompetence študentom in diplomantom z namenom večanja zaposljivosti diplomantov in konkurenčnosti na trgu dela.
V kariernem središču so povezane vse aktivnosti fakultete:

- Pridobivanje izobrazbe in izkušenj v kliničnih okoljih v času študija
- Raziskave in razvoj, ki doprinašajo k dodani vrednosti študija
- Dogodki in izobraževanje v okviru Centra, ki omogočajo tako študentom, kot diplomantom dodatna izobraževanja

STORITVE KARIERNEGA SREDIŠČA

- Povezovanje aktivnosti Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo z aktivnostim ALUMNI KLUBA
- Povezovanje akademskega in kliničnega okolja
- Karierno svetovanje bodočim študentom, študentom in diplomantom
- Organizacija izobraževanj o zaposlitvenih možnostih in za večanje zaposljivosti diplomantov FZAB
- Kadrovsko svetovanje in posredovanje
- Povezave do študentskega dela in prostih  delovnih mest
- Povezovanje z delodajalci, drugimi kariernimi centri in organizacijami, ki promovirajo poklic in delovna mesta
-  Analitično spremljanje zaposlitvenih možnosti in zaposljivosti diplomantov FZAB

Vse aktivnosti doprinesejo k večji zaposljivosti diplomantov. Karierno središče predstavlja povezovalni element med Centrom za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo ter Alumni Klubom FZAB.

Projekt Evropskega socialnega sklada / MVZI Nadgradnja kariernega središča FZAB za zagotavljanje celostne podpore kariernega svetovanja študentom ter spodbujanje prilagojenih oblik pomoči posebnim skupinam študentov predstavlja nadgradnjo že obstoječih aktivnosti; načrtovane aktivnosti v projektu spodbujajo prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za posebne skupine študentov na ravni visokošolskega izobraževanja. Izboljšanje enakega dostopa do učenja pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc so področja, ki jih karierni center FZAB naslavlja skozi aktivnosti v tem projektu: 1. Usposabljanje  in izobraževanje za karierne svetovalce, 2. Vzpostavitev sistema za prepoznavanje posebnih skupin študentov, 3. Podpora posebnim skupinam študentov, 4. Informiranje. Aktivnosti so zasnovane skladno z že obstoječim delovanjem kariernega središča. 

ZANIMIVO BRANJE

https://svetkapitala.delo.si/kariera/strateska-napaka-je-ce-podjetje-ne-ve-s-kom-tekmuje-za-talente-260271

https://www.fzab.si/blog/2023/07/06/karierni-izzivi-kako-mlade-navdusiti-in-obdrzati-v-zdravstveni-negi/ 

https://www.fzab.si/blog/2023/09/30/nadgradnja-kariernega-sredisca-fzab-prirocnik-za-delo-s-posebnimi-skupinami-studentov/