RAZPIS

   ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI VSU FZAB/OSEBJA FZAB ZA NAMEN POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA  NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI

 V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

za študijsko leto 2019/2020

 

Mobilnost VSU FZAB/osebja FZAB z namenom poučevanja ali usposabljanja

Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških obveznosti ali usposabljanja na instituciji gostiteljici. Institucije gostiteljice so partnerske institucije v tujini, na katerih lahko VSU FZAB/osebje FZAB opravi pedagoške obveznosti ali usposabljanje. Partnerske institucije so tiste institucije s katerimi ima FZAB podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi. 

Mobilnost z namenom poučevanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni, opraviti je potrebno najmanj 8 pedagoških ur na teden. Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji. Tudi mobilnost z namenom usposabljanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

-   omogočiti, da VSU/osebje na izobraževalni instituciji pridobijo (praktično) znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini,

-     ustvariti povezave med visokošolskimi zavodi,

      -     spodbujati mobilnost pri VSU/osebju. 

 

Postopek prijave

 -   VSU FZAB/osebje FZAB na spletni strani FZAB preveri seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko v študijskem letu 2019/2020 opravijo mobilnost z namenom poučevanja oz. usposabljanja, 

- VSU FZAB/osebje FZAB izpolni obrazec za prijavo in dokument pošljejo na naslov: kpesjak@fzab.si

Prednost pri prijavi in izboru imajo polno in dopolnilno zaposleni na FZAB.