RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI VSU FZAB/OSEBJA FZAB ZA NAMEN POUČEVANJA ALI USPOSABLJANJA  NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+
za študijsko leto 2022/2023
 
Mobilnost VSU FZAB/osebja FZAB z namenom poučevanja ali usposabljanja 
 
Razpis omogoča sofinanciranje mobilnosti z namenom izvajanja pedagoških obveznosti ali usposabljanja na instituciji gostiteljici. Institucije gostiteljice so partnerske institucije v tujini, na katerih lahko VSU FZAB/osebje FZAB opravi pedagoške obveznosti ali usposabljanje. Partnerske institucije so tiste institucije s katerimi ima FZAB podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+ o izmenjavi. 
 
Mobilnost z namenom poučevanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni, opraviti je potrebno najmanj 8 pedagoških ur na teden. Partnerska visokošolska institucija v tujini (institucija gostiteljica) se mora pred začetkom obdobja mobilnosti strinjati s programom predavanj, ki jih bodo opravljali gostujoči učitelji. Tudi mobilnost z namenom usposabljanja mora trajati najmanj 5 delovnih dni. 
 
Cilji tovrstne mobilnosti so: 
  • omogočiti, da VSU/osebje na izobraževalni instituciji pridobijo (praktično) znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, 
  • ustvariti povezave med visokošolskimi zavodi,
  • spodbujati mobilnost pri VSU/osebju. 
Postopek prijave:
  • VSU FZAB/osebje FZAB na spletni strani FZAB preveri seznam partnerskih inštitucij, kjer lahko v študijskem letu 2022/2023 opravijo mobilnost z namenom poučevanja oz. usposabljanja, 
  • VSU FZAB/osebje FZAB izpolni obrazec za prijavo in dokument pošljejo na naslov: kpesjak@fzab.si
  • Prednost pri prijavi in izboru imajo polno in dopolnilno zaposleni na FZAB. 
Pomembne informacije za vas se nahajajo tudi v Erasmus listini za visoko šolstvo.