Vizija FZAB opredeljuje, da želimo postati kakovostna mednarodno priznana izobraževalna institucija. FZAB kaže svoje sposobnosti mednarodnega povezovanja skozi sklenjene mednarodne sporazume (36 sklenjenih Erasmus+ in drugih mednarodnih sporazumov) v okviru katerih potekajo vsakoletne izmenjave VSU in študentov ter skupni mednarodni raziskovalni in razvojni projekti. 
FZAB je začela s strateško usmeritvijo v mednarodno sodelovanje, ko je 18. 12. 2009 pridobila razširjeno Erasmus univerzitetno listino. Po izteku tega prvega Erasmus programskega obdobja je FZAB dne 12. 12. 2013, pridobila novo Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za obdobje 2014 - 2021, ter Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) za programsko obdobje 2021 - 2027. Ker želimo ohranjati in povečevati kakovost kliničnega, pedagoškega in raziskovalnega dela, k izmenjavam spodbujamo tako študente, kot tudi naše visokošolske učitelje in visokošolske strokovne sodelavce, hkrati pa se redno vključujemo tudi v druge oblike mednarodnega sodelovanja (izvedba mednarodnih konferenc, dogodkov, šol, seminarjev, delavnic), ki omogočajo pridobitev novih znanj, izkušenj ter nudijo usmeritev za naš prihodnji način delovanja. 
FZAB se vsako študijsko leto vključuje v program mobilnosti Erasmus+ ter v domače razpise, katerih namen je vzpostavljati in ohranjati povezovanje in sodelovanje s tujino.