Mednarodna povezanost FZAB se kaže tudi skozi članstva v različnih organizacijah in združenjih, kot na primer:

  • FZAB je od leta 2008 članica Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerza), ki pomembno prispeva k harmonizaciji visokošolskega in raziskovalnega prostora in trajnostnemu razvoju širšega družbeno-ekonomskega in kulturnega okolja v EUROMED državah.
  • FZAB je od leta 2010 posredna članica mednarodnega združenja »The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International«. Združenje vabi prepoznane posameznike, ki delajo na področju zdravstvene nege na visokošolskih zavodih.
  • FZAB je v letu 2010 postala članica posvetovalnega odbora evropskega združenja FINE.
  • FZAB je leta 2010 postala del konzorcija z imenom »IRIS« (ob ustanovitvi »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice«). Pet vključenih članic konzorcija izvaja tudi vsakoletni seminar »Works in Progress«.
  • FZAB je leta 2010 postala tudi članica skupine povezanih šol, in sicer Trinity College Dublin (Irska), Instituto Politécnico de Leiria (Portugalska) in Oslo and Akerhus University College of Applied Science - HiOA (Norveška). Skupina deluje v okviru konzorcija IRIS in izvaja vsakoletni seminar »Works in progress«, kjer magistrski študenti iz omenjenih šol predstavijo svoja raziskovalna dela. Novembra 2011 je bila organizator omenjenega dogodka FZJ.
  • FZAB je od leta 2011 preko Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije članica skupine EU-Project: »Creating a pilot network of nurse educators and regulators« (SANCO/1/2009).
  • FZAB je od leta 2011 članica združenja ELTECA, združenja ustanov vzhodno evropskih držav na področju dolgotrajne oskrbe.
  • FZAB je od maja 2014 polna članica neodvisne evropske organizacije ASPHER (The association of School of public helath in the European Region). ASPHER združuje članice predane skrbi za javno zdravje in povezuje preko 5000 akademikov in strokovnjakov s področja javnega zdravja v 42 državah. ASPHER promovira izmenjavo znanj in praks, modelov inovacij ter spodbuja povezovanje pri kreiranju kompetenc.
  • Znanstvena svetnica FZAB je bila v letu 2017 izvoljena v članico odbora ICN.