Začetki konzorcija IRIS segajo v leto 2010, ko je bil v Oslu na Norveškem izveden mednarodni seminar z naslovom »Curriculum Meeting Points - Understanding the European Master and the American Doctor of Nursing Practice«. Seminar je potekal med 20. in 24. septembrom 2010 na Oslo University College, Faculty of Nursing (kot se je šola tedaj imenovala, danes Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing). Ozadje nastanka konzorcija IRIS temelji na redni in tesni vpetosti omenjene norveške fakultete v mednarodne aktivnosti po svetu. Zaradi stalnega soočanja fakultete z različnimi administrativnimi, pedagoškimi in kulturnimi barierami po svetu se je leta 2009 mednarodni tim na fakulteti odločil, da bo, v prid učinkovitejši internacionalizaciji, vzpostavil konzorcij partnerjev, ki bo temeljil na sodelovanju podiplomskih izobraževanj s področja zdravstva s strani visokošolskih inštitucij - partneric konzorcija v Evropi in Združenih državah Amerike. Tako so se prvega seminarja v Oslu udeležile inštitucije kot so Oslo University College, Norveška, Columbia University, ZDA, Fairfield University, School of Nursing, ZDA, Trinity College, Dublin, Irska, Instituto Politecnico de Leiria, Portugalska, in Fakulteta za zdravstvo, Slovenija. Konzorcij je svoje ime IRIS po grški mitologiji, boginji mavrice oziroma poslanki bogov, ki preko mavrice prenaša sporočila od bogov med ljudi, dobil leta 2011 na drugem srečanju na Malti.

Konzorcij IRIS ima svoja srečanja najmanj enkratno letno. V letu izvedbe seminarja "Works in Progress", ki je osrednja aktivnost konzorcija in je namenjen magistrskim študentom in njihovim visokošolskim učiteljem iz partnerskih institucij, pa tudi večkrat. Rednih srečanj konzorcija se udeleži vsaj en predstavnik vsake institucije. Delovanje konzorcija je razdeljeno na dva osrednja odbora: upravni odbor (Steering Committee) in odbor učiteljev (Teachers' Committee). Partnerske institucije v konzorciju povezuje »A Declaration of Intent«, v okviru katere so opredeljeni načini sodelovanja med partnerskimi institucijami (npr. možnost somentorstva magistrskih del med institucijami, možnost izmenjav študentov med študijskimi programi, možnost vključitve v klinično okolje za izvedbe raziskave itd.). Poslanstvo konzorcija IRIS je vzpostavljanje razvoja kurikuluma magistrskih študijskih programov s področja zdravstva in sorodnih skrbstvenih ved, ki poteka preko državnih meja z izmenjavo znanja in osebja.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice na srečanjih konzorcija IRIS: 

Organizator srečanja:

Predstavnik FZJ:

Obdobje:

Vir financiranja:

VIA University College, Faculty of Health Sciences, Danska doc. dr. Joca Zurc September, 2014 Erasmus intenzivni program - sofinanciranje
University of Malta, Faculty of Health Sciences, Malta doc. dr. Joca Zurc Maj, 2014 Erasmus intenzivni program - sofinanciranje
Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Institute of Nursing, Norveška; kraj srečanja: Amsterdam, Nizozemska doc. dr. Joca Zurc, Sanela Pivač, strok. sod. Februar, 2014 Erasmus intenzivni program - sofinanciranje
Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Norveška doc. dr. Joca Zurc September, 2013 Erasmus intenzivni program - sofinanciranje
Oslo and Akershus University College of Applied Science - HiOA, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Norveška izr. prof. dr. Brigita Skela Savič September, 2012 Erasmus
University of Malta, Faculty of Health Sciences, Malta doc. dr. Joca Zurc September, 2011 Erasmus intenzivni program - sofinanciranje
Oslo University College, Faculty of Nursing, Norveška doc. dr. Joca Zurc, Sanela Pivač, strok. sod. September, 2010 Norveški finančni mehanizem