Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je 10. in 11. novembra 2011 gostila četrti mednarodni seminar za magistrske študente študijskih programov zdravstvene nege z naslovom »Works in Progress« ali s kratico poimenovan WIP seminar. WIP seminar je mednarodna strokovna, raziskovalna in izobraževalna aktivnost s področja zdravstvene nege, ki se odvija med štirimi evropskimi inštitucijami, in sicer:

-    Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences (Norveška), ustanovitelj in osrednji koordinator seminarja,
-    Trinity College Dublin (Irska),
-    Institúto Politéchnico de Leiria (Portugalska) in
-    Fakulteta za zdravstvo Jesenice (Slovenija).

Vsako leto ena izmed navedenih štirih držav organizira WIP seminar, ki je namenjen magistrskim študentom s področja zdravstvenih ved iz navedenih štirih držav, da predstavijo svoje magistrsko delo, ki je še v postopku nastajanja.

Leta 2008 je bil prvi WIP seminar v Oslu, kjer se je ta mednarodna aktivnost povezovanja magistrskih študentov s področja zdravstvene nege pričela, leta 2009 v Leirii na Portugalskem, leta 2010 v Dublinu na Irskem in v novembru 2011 je WIP seminar organizirala Fakulteta za zdravstvo Jesenice.

Dogodek je potekal  10. in 11. novembra 2011. Prvi dan na FZJ in drugi dan v M hotelu v Ljubljanu. Seminar je zasnovan tako, da iz vsake izmed štirih držav članic sodeluje do 5 magistrskih študentov, ki predstavijo svoje nastajajoče magistrsko delo in dva spremljajoča učitelja, mentorja/somentorja magistrskim delom.
V tem letošnjem letu je sodelovalo pet magistrskih študentov z Norveške, med njimi je bil študent na izmenjavi, ki ji prihajal z Združenih držav Amerike (Fairfield University), štiri študentke  iz Slovenije, štiri študenti s Portugalske in dva študenta z Irske. Vsi študenti so imeli tudi spremstvo učiteljev, mentorjev in mednarodnih koordinatorjev; naj jih naštejemo: Dr. Fintan Sheerin in dr. Elizabeth Curtis (Trinity College Dublin), Mette Sagbakken, Georg Schjelderup in Suzanne Bancel (Oslo and Akerhus University College of Applied Science), Helena Catarino in Lidia Curado (Escola Superior de Saúde ESSLei – IPL), doc. dr. Brigita Skela Savič in doc. dr. Joca Zurc (FZJ).

Works in Progress seminar je Oslo and Akerhus University College of Applied Science prijavila tudi med Erasmus intenzivne programe. Tako je v mesecu maju, v letu 2012 WIP skupina izvedla tudi daljše, 14-dnevno izobraževanje, za magistrske študente zdravstvene nege in sorodnih zdravstvenih ved, in sicer na Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, na Noreveškem. Učitelji in študenti, udeleženci izobraževanja, so prihajali iz vseh štirih držav, ki sodelujejo v projektu Works in Progress. Seminar je bil namenjen razvoju raziskovalnih predlogov za izdelavo koncepta magistrske naloge. S strani FZJ sta kot visokošolski učiteljici na 14-dnevnem izobraževanju sodelovali doc. dr. Brigita Skela Savič in doc. dr. Joca Zurc.

Program – Work in Progress 2011 (organizator: FZJ)

Končno poročilo

Še mnenja udeleženih študentk o seminarju:

Nataša Kuralt, absolventka magistrskega študija Zdravstvena nega, projekt Pravice otrok v bolnišnici – osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro:
»S sodelovanjem na WIP seminarju sem si pridobila nove izkušnje. medicinske  sestre  iz različnih držav z različnimi kulturnimi lastnostmi smo si v končni meri zelo podobne.  Presenetila me je odprtost tujcev in njihova pripravljenost deliti znanje in izkušnje z nami. Mednarodni seminarji v taki obliki so odlična priložnost za širjenje svojega znanja in mreženje z drugimi. Izkušnje in raziskovalne ugotovitve, mnogih medicinskih sester iz drugih držav lahko umestimo v naše okolje. Zavedanje pomembnosti raziskovalnega dela v zdravstveni negi bi moralo prestopiti naše dosedanje okvire in vsaka medicinska sestra bi se morala zavedati, da le z aktivnim raziskovalnim delom lahko pacientu nudi kakovostno oskrbo. Če lahko s svojim raziskovalnim delom vnesem spremembe in izboljšave v zdravstveno oskrbo pacientov, sem dosegla svoje cilj.«

Vesna Medvedšek Zakojč, absolventka magistrskega študija Zdravstvena nega, projekt Kakovost dokumentiranja perifernega venskega kanala:
»Kljub temu, da smo izhajali iz različnih področji dela, so vse raziskovalne naloge temeljile na izboljšanju obravnave pacientov in same prakse. Medicinske sestre/zdravstveniki ne glede na to ali smo `kvalitativci` ali pa `kvantitativci` najdemo skupni jezik in znamo povezati teorijo s prakso. Spoznali smo, da se v klinični praksi srečujemo z istimi problemi in si izmenjali naše bogate izkušnje pri reševanju le -teh. Med pogovori so nastajali okvirji za nove raziskovalne naloge.«

Jožica Pirnat, 2. letnik magistrskega študija Zdravstvena nega, projekt Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu:
»Na WIP seminarju sem sodelovala z raziskovalnim projektom Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu. Kljub moji veliki tremi pred nastopom pred različnimi strokovnjaki iz različnih držav, je bil  to nepozaben dogodek. Mednarodni seminar je pokazal nujnost raziskovalnega dela v zdravstveni negi, ki izhaja neposredno iz dela in nalog medicinskih sester. Medicinske sestre se moramo zavedati, da si dodatna strokovna znanja in veščine pridobivamo na podlagi raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja. S tem krepimo stroko kot znanstveno disciplino.«

Avrea Šuntar Erjavšek, absolventka magistrskega študija Zdravstvena nega, projekt Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev in priložnosti za izboljšav:
»Povabilo na Works in Progress seminar je bila popolnoma nova izkušnja, ki sem se je lotila z veliko mero odgovornosti, radovednosti in pričakovanj. Predstaviti svoj raziskovalni projekt v tako majhni družbi študentov, njihovih mentorjev, učiteljev in koordinatorjev je svojevrsten izziv, kajti toliko časa kot ga imaš na razpolago za predstavitev ga imajo tudi drugi, da ti zastavijo vprašanja in o tvojem raziskovalnem problemu debatirajo. Ravno debata pa je šola in priložnost, ki ti da poleta in iz tebe dobesedno vleče nove izzive in priložnosti, verjemite, to bi moral izkusiti vsak študent na tej stopnji. Ugotovila sem, da moj problem vsak vidi popolnoma drugače, vidi drugačne možnosti in mi tako ponuja nove razsežnosti in ideje. Torej raziskovanje je neskončno, pa vendar se ga v zdravstveni negi v Sloveniji veliko premalo zavedamo. Mnenje vseh študentov je bilo enako, zdravstvena nega lahko napreduje in se razvija edino z aktivnim raziskovanjem v sami praksi (povezava teorije s prakso), z mreženjem ter aktivnim objavljanjem raziskav. Vse skupaj sem občutila kot pravo "nevihto v glavi" in moram priznati, da se je porodilo veliko novih idej in želja na področju raziskovanja. Hvala vsem skupaj, ker sem bila lahko del te izkušnje.«

Galerija slik.