Erasmus listina za visoko šolstvo (ECHE listina) predstavlja splošni okvir evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke listine lahko sodelujejo v aktivnostih individualne mobilnosti in koordinirajo Erasmus projekte. ECHE listina je instituciji dodeljena za čas trajanja programa Erasmus+.


FZAB je uspešno pridobila Erasmus listino za terciarno izobraževanje – ECHE za programsko obdobje 2021-2027, ECHE številka: 101013444.

Erasmus koda FZAB: SI JESENIC01
PIC številka: 949637664
OID številka: E10106464