Mednarodne izkušnje bogatijo nas in naše študente. Povezanost v mednarodnem okolju je ključna za razvojno in raziskovalno delo FZAB, saj s tem pridobivamo dragocene mednarodne izkušnje, prenašamo dobre prakse v obe smeri, razvijamo skupne predloge za prijave na raziskovalne in razvojne razpise ter si tako zagotavljamo finančno stabilnost. 

     
FZAB ima danes sklenjenih 35 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami. S 26 fakultetami ima sklenjene Erasmus bilateralne sporazume, s katerimi je poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogočeno izmenjavanje pedagoškega osebja in študentov. Na magistrskih študijskih programih druge bolonjske stopnje Zdravstvena nega in Promocija zdravja so partnerji iz tujine vključeni v program kot gostujoči profesorji. FZAB je vključena tudi v mednarodna združenja FINE, The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International, ASPHER, EMUNI univerza, Saniacademia, konzorcij C.U.A.M., konzorcij IRIS.

Kontaktni podatki:

doc. dr. Katja Pesjak
Mednarodna koordinatorica
Telefon: +386 4 5869 364
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: kpesjak@fzab.si 

Uradne ure: vsako sredo med 15.00 in 16.00 uro (najava po e-pošti).

mag. Saša Mlakar
Samostojni strokovni sodelavec za mednarodno sodelovanje, raziskovanje in e-izobraževanje
Telefon: +386 4 5869 368
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: smlakar@fzab.si