Mednarodne izkušnje bogatijo nas in naše študente. Povezanost v mednarodnem okolju je ključna za razvojno in raziskovalno delo FZAB, saj s tem pridobivamo dragocene mednarodne izkušnje, prenašamo dobre prakse v obe smeri, razvijamo skupne predloge za prijave na raziskovalne in razvojne razpise ter si tako zagotavljamo finančno stabilnost. 

     
FZAB ima danes sklenjenih 36 mednarodnih medinstitucionalnih sporazumov s tujimi fakultetami. S 27 fakultetami ima sklenjene Erasmus bilateralne sporazume, s katerimi je poleg raziskovalnega in razvojnega dela omogočeno izmenjavanje pedagoškega osebja in študentov. Na magistrskih študijskih programih druge bolonjske stopnje Zdravstvena nega in Promocija zdravja ter na doktorskem programu tretje bolonjske stopnje so partnerji iz tujine vključeni v program kot gostujoči profesorji. FZAB je vključena tudi v mednarodna združenja FINE, The Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International, ASPHER, EMUNI univerza, konzorcij IRIS.

Kontaktni podatki:

doc. dr. Katja Pesjak
Mednarodna koordinatorica
Prodekanja za raziskovanje in razvoj
Telefon: +386 4 5869 364
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: kpesjak@fzab.si 

Uradne ure: vsako sredo med 15.00 in 16.00 uro (najava po e-pošti).

mag. Saša Mlakar
Samostojni strokovni sodelavec za mednarodno sodelovanje, raziskovanje in e-izobraževanje
Telefon: +386 4 5869 368
Telefaks: +386 4 5869 363
E-pošta: smlakar@fzab.si