Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška.

Namen programa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.

Program zajema naslednje akcije:

1.) Individualna mobilnost:

•    mobilnost študentov za študij,
•    mobilnost študentov za usposabljanje (praksa),
•    mobilnost osebja za poučevanje,
•    mobilnost osebja za usposabljanje,
•    mobilnost osebja za raziskovanje,
•    pripravljalni obiski.

2.) Študijski obiski (skupine)
3.) Izmenjava strokovnjakov


Več o programu si lahko preberete na spletni strani.