Program mobilnosti Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Cilji programa Erasmus+ so spodbujati mednarodno mobilnost posameznikov in povečati obseg različnega sodelovanja med organizacijami, dvig kakovosti terciarnega izobraževanja v Evropi, izboljšati spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobiti izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo v EU. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot pet milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini. Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (študentov, pedagoškega kadra in drugih v visokošolskem sektorju) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Več o Erasmus+ programu 2014-2020 si lahko preberete tukaj.

FZAB se vsako študijsko leto prijavlja na decentralizirane akcije v okviru Erasmus+ projektov mobilnosti v visokem šolstvu, ključni ukrep 1 (KA1):

•    individualna mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse,
•    mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja,
•    mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja.

                                        Tamara Šinka Lubej in Belma Kaltak,                                            Gregor Kozina, UWS, Škotska 
Swansea University, College of Human and Health Sciences