Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. 

Za sedem letno obdobje je na voljo 26,2 milijarde evrov, kar je 1,8 kratnik proračuna preteklega programa.

Erasmus+ omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do univerz ter izobraževalcev odraslih. V projektih lahko sodelujejo tudi druge institucije (podjetja, združenja, društva ipd.), ki se kakor koli navezujejo na aktivnosti področja. Preko aktivnosti posamezniki pridobijo različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, v tujini opravijo študijske obveznosti ali praktično usposabljaje, razširijo mrežo poznanstev in poznavanje sistemov izobraževanja po različnih državah. Institucije prav tako pridobijo nova znanja, različne metode dela, ki dvignejo kakovost njihovega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Več o Erasmus+ programu 2021-2027 si lahko preberete tukaj.

FZAB se vsako študijsko leto prijavlja na decentralizirane akcije v okviru Erasmus+ projektov mobilnosti v visokem šolstvu, ključni ukrep 1 (KA1):

individualna mobilnost študentov z namenom opravljanja prakse,
individualna mobilnost študentov z namenom sodelovanja v projektnih in tematsko-izobraževalnih skupinah; 
mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja, 
mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja.

                                        Tamara Šinka Lubej in Belma Kaltak,                                            Gregor Kozina, UWS, Škotska 
Swansea University, College of Human and Health Sciences