Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v študijskem letu 2013/2014 sodelovala v Erasmus intenzivnem programu z naslovom »Works in progress: Developing Proposals for the Master project/thesis/capstone in Nursing and the Allied Professions that contributes to the development of new Nursing and Allied Professional Knowledge in Europe« (IP 2013-1-NO1-ERA10-063661 - Works in Progress). Erasmus intenzivni program je potekal od 19. do 30. maja 2014, v organizaciji Univerze na Malti, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing. Programa se je udeležilo 22 magistrskih študentov in 14 visokošolskih učiteljev iz 6 evropskih držav: University of Malta, Malta, Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences, Norveška, Trinity College, Dublin, Irska, Institúto Politéchnico de Leiria, Portugalska, VIA University College, Danska in Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Slovenija. Skozi predavanja, delavnice in individualne konzultacije so udeleženci spoznavali faze raziskovalnega procesa, različne raziskovalne načrte in načine pisanja znanstvenih besedil ter jih aplicirali na predlog svoje zasnovane raziskave. Za uspešno opravljene aktivnosti na seminarju so študenti ob koncu prejeli 5 ECTS, ki jih bodo lahko uveljavljali pri priznavanju študijskih obveznosti na svojih domačih ustanovah. FZJ so na seminarju zastopali študenti študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega, in sicer absolventki Majda Čaušević in Ana Istenič, študenta 2. letnika, Jana Fajfar in Robert Skuhala, ter visokošolska učiteljica, doc. dr. Joca Zurc.

Poročilo o udeležbi študentov in profesorice na Malti.

Vabilo k udeležbi v Erasmus intenzivnem programu WIP 2014 za magistrske študente.

Program Erasmus intenzivnega programa.

Izvlečki raziskav udeležencev Erasmus intenzivnega programa WIP 2014.