Erasmus listina za visoko šolstvo (ECHE listina) predstavlja splošni okvir evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke listine lahko sodelujejo v aktivnostih individualne mobilnosti in koordinirajo Erasmus projekte. ECHE listina je instituciji dodeljena za čas trajanja programa Erasmus+.


 

FZAB je nosilka ECHE listine 2014-2020. 

Številka ECHE listine: 253002-LA-1-2014-SI-E4AKA1-ECHE
Erasmus identifikacijska številka: SI JESENIC01