KAJ JE PROGRAM ERASMUS?
 
Erasmus+ je sektorski program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU). Program VŽU spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik izobraževanje in usposabljanja. Program Erasmus izvaja v Sloveniji Nacionalna agencija CMEPIUS, pod okriljem Izvršna agencija v Bruslju (EACEA).
 
KATERE SO SODELUJOČE DRŽAVE V PROGRAMU ERASMUS?

 • 27 držav članic EU,
 • Države Programa, ki niso članice EU:
  • Republika Severna Makedonija
  • Islandija
  • Lihtenštajn
  • Norveška
  • Turčija
  • Srbija.

Še več o upravičenih državah najdete TUKAJ

Na izmenjavo se lahko odide v države oz. na visokošolske institucije, s katerimi ima fakulteta podpisan sporazum. Vsi aktualni sporazumi so dostopni na naši spletni strani.
 
KAJ OMOGOČA PROGRAM ERASMUS?
 
Program Erasmus ponuja učnemu osebju ali zaposlenemu na nosilki Erasmus listine,  možnost gostovanja na partnerskih institucijah v sodelujočih državah. Aktivnosti, kot so udeležba na konferencah, delavnicah, seminarjih ne smejo imeti glavni delež v mobilnosti.
 
VRSTE MOBILNOSTI:
 
Mobilnost učnega osebja z namenom poučevanja:
 
KAJ: učno osebje ali zaposleni iz podjetij, organizacij, zavodov gostujejo na partnerski instituciji (minimalno 8 pedagoških ur).
KDO: zaposleno učno osebje nosilke Erasmus univerzitetne listine (EUC), ki lahko izvaja pedagoške obveznosti na partnerski instituciji ali zaposleni iz podjetij.
ZA KOLIKO ČASA: 5 delovnih dni oziroma minimalno 8 pedagoških ur predavanj.
KAM: na partnersko nosilko EUC, s katero mora institucija pred mobilnostjo podpisati bilateralni dogovor o sodelovanju.
 
Mobilnost učnega osebja in ostalih zaposlenih z namenom usposabljanja:
 
KAJ: zaposleni se v tujini usposablja. Jezikovno usposabljanje in obiski konferenc, seminarjev in delavnic ne smejo predstavljati večine vseh dni za usposabljanje.
KDO: zaposleni na nosilkah EUC.
ZA KOLIKO ČASA: najmanj 5 delovnih dni, največ 6 tednov.
KAM: na partnersko nosilko EUC, s katero ima institucija pred mobilnostjo podpisan bilateralni sporazum.
 


KAJ JE POTREBNO IZPOLNITI PRED IZMENJAVO?


Potrebno je izpolniti program predavanj oz. načrt usposabljanja – oboje minimalna zahtevana vsebina, seveda v dogovoru z institucijo gostiteljico in matično institucijo.

SOFINANCIRANJE:

Sredstva Erasmus programa so namenjena zgolj delnemu kritju stroškov gostovanja v tujino. Sredstva niso namenjena plačilu dela.

POSTOPEK PRIJAVE:

Na samo mobilnost se učno osebje ali drugi zaposleni prijavi z izoplnitvijo Obrazca za prijavo na mobilnost. Obrazec predložijo mednarodnemu koordinatorju. Način izvajanja mobilnosti ureja Pravilnik o izvajanju mednarodnih izmenjav na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

 
KAJ JE POTREBNO STORITI PO IZMENJAVI?

Vsak udeleženec mednarodnemu koordinatorju odda kopije prevoznih in bivanjskih stroškov. Udeleženec mora mednarodnemu koordinatorju predložiti tudi potrdilo o mobilnosti.
Prav tako mora vsak udeleženec izpolniti tudi končno poročilo ter Obrazec za vrednotenje njegovega zadovoljstva z mobilnostjo. Z obema obrazcema ga lahko seznani mednarodni koordinator, kateremu se omenjene obrazce po končani mobilnosti tudi predloži.