doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, Dekanja

Dragi študenti in študentke!

Dobrodošli na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, ki bo izpolnila vaša pričakovanja v stopenjskem procesu izobraževanja od prve do tretje bolonjske stopnje. Izvajamo dva programa prve bolonjske stopnje: Zdravstvena nega I in Fizioterapija I. Za nadaljevanje izobraževanja vam nudimo vpis v magistrski program Zdravstvena nega II, ki smo ga akreditirali leta 2009. Možnosti so za vas odprte tudi na magistrskem programu Promocija zdravja, poleg tega pa izvajamo tudi doktorski študij Zdravstvene nege, ki je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami in je tako po zahtevnostni stopnji enakovreden drugim programom doktorskega študija biomedicine.
Za usmerjeno izobraževanje po diplomi na prvi bolonjski stopnji imate možnosti vpisa na programe za izpopolnjevanje. Ti programi so ovrednoteni s 60 kreditnimi točkami in so sledeči: Okužbe povezane z zdravstvom, akreditirali smo ga aprila 2016, Psihiatrična zdravstvena nega, akreditirana junija 2016 in Mentorstvo v kliničnem okolju, akreditirano septembra 2019.
Smo fakulteta, ki ima implementiran sistem kakovosti po ISO 2015 in po modelu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Mednarodno akreditirana sta programa zdravstvene nege prva in druga bolonjska stopnja. Diploma na teh dveh programih je mednarodno priznana v vseh državah Evropske skupnosti.
Naši študenti dosegajo kompetence, ki so potrebne za izvajanje varne zdravstvene nege pacientov v kliničnem okolju. Za doseganje tega cilja zaposlujemo visokošolske učitelje, ki uporabljajo sodobne metode poučevanja, napredne metode raziskovanja in razvijajo partnerski odnos s študenti.
Poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik, predstavlja enega največjih izzivov v današnjem zdravstvenem sistemu, ki ga pestijo problemi starajočega prebivalstva in grožnje pandemije COVID-19. Poslanstvo in vrednote poklica medicinske sestre /zdravstvenika je postavila Florence Nightingale.  Florence Nightingale je bila britanska humanistka in medicinska sestra, ki je odigrala eno najpomembnejših vlog v Krimski vojni. Med letoma 1854 in 1855 je s svojimi poročili o grozotah vojne presunila ves svet. Njeno delovanje je bilo osredotočeno na pomen higiene v zdravstvu in s tem na preprečevanje prenosa okužb med ljudmi. Florence Nightingale je bila prva glasnica reform v zdravstvenem sistemu Anglije, Nemčije, Italije, Poljske in Turčije.
Z vpisom na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin boste naredili prvi korak k izzivom slovenskega zdravstvenega sistema. Med študijem boste razvijali moč za doseganje premikov v bolj prijazne in učinkovite odzive zdravstva na potrebe pacientov.

Dragi študenti, drage študentke, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin vas  vabi in  pričakuje.
 

doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja