Zakaj Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin?


Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki je prve študente sprejela leta 2007. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved, je FZAB prava izbira. Prav tako je FZAB prava izbira za vse tiste, ki iščete dinamično delovno okolje, z veliko mero razvojnih in raziskovalnih dejavnosti.

Študijski programi FZAB so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema. Na FZAB izvajamo pet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Na prvi bolonjski stopnji izvajamo visokostrokovni študijski program Zdravstvena nega (VS), ki je usklajen z direktivo EU za regulirane poklice za poklic diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik, ter visokostrokovni študijski program Fizioterapija (VS). Na drugi bolonjski stopnji izvajamo dva magistrska študijska programa, Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) in Promocija zdravja (mag./2I.). Na tretji bolonjski stopnji je kandidatom na voljo doktorski študij Zdravstvene vede. Akreditirane imamo tudi tri podiplomske študijske programe za izpopolnjevanje v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS, in sicer Okužbe, povezane z zdravstvom, Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije in Mentorstvo v kliničnem okolju. V postopku priprave in akreditacije so še drugi študijski programi. 

Na FZAB študente usmerjamo k doseganju kompetenc, ki omogočajo delovanje in odgovornost pri zahtevnejših oblikah dela v zdravstvenem sistemu in širše. Doktoranti FZAB pomembno prispevajo k razvoju novih znanj na področju zdravstvenih ved v mednarodnem in domačem prostoru, kar ima učinke tako na razvoj znanosti in uporabe novih spoznanj v zdravstvenem sistemu kot širše. 

Pri nas boste v polni meri doživeli partnerstvo, znanje, razvoj, inovativnost, raziskovanje in kakovost, tako v teoretičnem kot v praktičnem delu usposabljanja za poklic. Spodbujali vas bomo, da del študijskih obveznosti opravite na naših partnerskih univerzah v državah Evropske unije. Ko boste po končanem študiju iskali zaposlitev, bo namreč pomembno, kaj znate, zato vas bomo v času študija spodbujali k odličnosti. 

Na FZAB zaposlujemo uveljavljene visokošolske učitelje, strokovnjake in raziskovalce zdravstvene nege in zdravstva v Sloveniji, ki se jim pridružujejo priznani tuji strokovnjaki, predavatelji in raziskovalci zdravstvene nege in zdravstva iz naših partnerskih univerz, zlasti na programih druge in tretje stopnje. Tako pedagoško osebje kot vsi ostali zaposleni vam bodo med študijem v pomoč in podporo, da uresničite svoje študijske cilje. 

Z odločitvijo za FZAB se boste šolali v okolju, ki se zaveda pomena raziskovanja in razvoja v zdravstvu. Povezujemo teorijo, raziskovanje in prakso skozi mednarodne in domače dogodke. Izjemno dobro sodelujemo z zdravstvenimi in s socialnovarstvenimi zavodi v gorenjski in osrednjeslovenski regiji ter močno prispevamo h kariernemu razvoju kliničnih mentorjev v svojih učnih bazah. 

S svojimi pedagoškimi, z izobraževalnimi, raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi v družbi vzpostavljamo zavedanje o pomenu vseh zdravstvenih strok za doseganje zdrave populacije in postavljamo nove, evropsko primerljive standarde znanja v kliničnem okolju. 

Z vpisom na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin boste postali študentke in študenti fakultete, ki je usmerjena v znanje, ustvarjalnost in iskanje odličnosti v integraciji z domačim in evropskim okoljem. Ponosni boste lahko na svoje pridobljeno znanje in izobrazbo. Pridružite se nam.

Dekanja, doc. dr. Sanela Pivač