V letu 2011, ob slavnostni podelitvi prvih diplom, smo prepoznali priložnost, da se vsem vključenim v izvedbo študijskih programov Fakultete  javno in slovesno zahvalimo za njihov trud ter prispevek. Sprejeli smo pravilnik in uvedli nagrade, priznanja ter pohvale za posebne uspehe in dosežke zaposlenih na znanstveno raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu Fakultete. Nagrado smo poimenovali po Angeli Boškin, prvi medicinski sestri v Sloveniji, ki je svojo poklicno pot začela prav na Jesenicah.

S priznanji še dodatno vplivamo na motivacijo zaposlenih, študentov in kliničnih mentorjev v učnih bazah. V letu 2014 smo uvedli dodatno nagrado za prepoznavanje dela kliničnih mentorjev, ki smo jo poimenovali Naj mentor. Prva priznanja so bila podeljena kliničnim mentorjem po izboru študentov na 8. šoli za klinične mentorje, in sicer 18. septembra 2014.

Nagrada Angele Boškin za diplomska, magistrska in doktorska dela

Študijsko leto 2010/2011

 • Katja Terseglav (1. stopnja)
 • Marija Sabrina Vratarič (1. stopnja)
 • Manja Satler (1. stopnja)

Študijsko leto 2011/2012

 • Alenka Mimić (1. stopnja)
 • Branka Toman (1. stopnja)

Študijsko leto 2012/2013

 • Uroš Miholič (1. stopnja)
 • Urška Stare (1. stopnja)
 • Sedina Kalender Smajlović ( 2. stopnja)
 • Tanja Torkar (2. stopnja)

Študijsko leto 2013/2014

 • Martin Sever (1. stopnja)
 • Romana Petkovšek Gregorin (2. stopnja)

Študijsko leto 2014/2015

 • Urban Bole (1. stopnja)

 Študijsko leto 2015/2016

 • Eva Bučan (1. stopnja)
 • Mateja Bahun (2. stopnja)

Študijsko leto 2016/2017

 • Vesna Novak (1. stopnja)
 • Matic Novak (1. stopnja)

Študijsko leto 2017/2018

 • Manca Stare (1. stopnja)
 • Manja Šuligoj (1. stopnja)

Študijsko leto 2018/2019

 • Julija Jagrič, (1. stopnja)

Študijsko leto 2019/2020

 • Armin Čulić (1. stopnja)
 • Robert Skuhala (2. stopnja)

Študijsko leto 2020/2021

 • Tina Fojkar (1. stopnja )
 • Ana Filej (1. stopnja)
 • Tilen Tej Krnel (2. stopnja)
 • Karmen Česen Šivic (2. stopnja)

Študijsko leto 2021/2022

 • Tomaž Novak (1. stopnja)
 • Tanja Podlipnik (2. stopnja)

Študijsko leto 2022/2023

 • Katarina Romšak (1. stopnja)
 • Ana Žerovnik (1. stopnja)
 • Merima Ameti (2. stopnja)
 • Ana Gianini (3. stopnja)
   


Priznanje Angele Boškin za najvišjo povprečno oceno študija

Študijsko leto 2010/2011

 • Alenka Mimič (1. stopnja)
 • Barbara Zadnik (2. stopnja)

Študijsko leto 2012/2013

 • Mateja Sekne (1. stopnja)

Študijsko leto 2013/2014

 • Jožefa Gregorin (1. stopnja)

Študijsko leto 2014/2015

 • Petra Miličinovič (1. stopnja)

 Študijsko leto 2015/2016

 • Snežana Radić (1. stopnja)

 

Študijsko leto 2016/2017

 • Špelca Markun (1. stopnja)

Študijsko leto 2017/2018

 • Filip Krajnc (1. stopnja Zdravstvena nega)
 • David Tavčar (2. stopnja Zdravstvena nega)
 • Tina Oblak (2. stopnja Zdravstvena nega)
 • Karmen Česen Šivic (2. stopnja Promocija zdravja)

Študijsko leto 2018/2019

 • Janez Nemanič (1. stopnja Zdravstvena nega)
 • Vlasta Gostiša Mrak (2. stopnja Promocija zdravja)
 • Špela Mihevc (2. stopnja Promocija zdravja)

Študijsko leto 2019/2020

 • Monika Stanonik (1. stopnje Zdravstvena nega)
 • Rok Hatze (2. stopnje Zdravstvena nega)
 • Danielle Jagodic (2. stopnje Promocija zdravja)

Študijsko leto 2020/2021

 • Valentina Berlec (1. stopnje Zdravstvena nega)
 • Hana Mohorič (1. stopnje Fizioterapija)
 • Vanda Cerar (2. stopnje Zdravstvena nega)
 • Živa Sprogar (2. stopnje Promocija zdravja)

Študijsko leto 2021/2022

 • Katja Ličof Otoničar (1. stopnje Zdravstvena nega)
 • Daša Tomat (1. stopnje Fizioterapija)
 • Živa Zdolšek Sluga (2. stopnje Promocija zdravja)

Študijsko leto 2022/2023

 • Marta Omejc Gulič (1. stopnja Zdravstvena nega)
 • Tajda Pelc (1. stopnja Fizioterapija)
 • Simona Korelc Primc (2. stopnja Promocija zdravja)

Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce

Študijsko leto 2010/2011

 • Marija Mežik Veber

Študijsko leto 2011/2012

 • doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik

Študijsko leto 2012/2013

 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

Študijsko leto 2013/2014

 • dr. Saša Kadivec, viš. pred.

Študijsko leto 2014/2015

 • izr. prof. dr. Alica Kiger (priznanje podeljeno ob inavguraciji fakultete, 2. 12. 2014)
 • mag. Miran Rems, viš. pred.

Študijsko leto 2015/2016

 • doc. dr. Irena Grmek Košnik

Študijsko leto 2016/2017

 • Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred. 

Študijsko leto 2017/2018

 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica

Šudijsko leto 2018/2019

 • doc. dr. Branko Bregar

Šudijsko leto 2019/2020

 • /

 

Šudijsko leto 2020/2021

 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović

Šudijsko leto 2021/2022

 • Zdenka Kramar, mag. zdr. neg., pred.

 

Šudijsko leto 2022/2023

Področje zdravstvene nege:
 • mag. Erika Povšnar, univ. dipl. ped., viš. med. ses., viš. pred.
Področje fizioterapije:
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.

 

   

Priznanje Naj mentor

Študijsko leto 2013/2014

 • Vida Oražem, dipl. m. s., Negovalna bolnišnica, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Barbara Ažbe, dipl. m. s., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Manca Pogačnik, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice
 • Aljoša Lapanja, dipl. zn., Psihiatrična klinika Ljubljana

Študijsko leto 2014/2015

 • Lepa Pibernik, dipl. m. s., spec psih. zdr. neg., Psihiatrična bolnišnica Begunje 
 • Karmen Romih, mag. zdr. neg., Dom Viharnik
 • Zlata Živič, mag. zdr. neg., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Študijsko leto 2015/2016

 • Anita Lenhart, dipl. m. s., Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Zlata Živič, mag. zdr. neg., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • Lepa Pibernik, dipl. m. s., spec. psih. zdr. neg., Psihiatrična bolnišnica Begunje

Študijsko leto 2016/2017

 • Zlata Živič, mag. zdr. neg., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
 • Urban Bole, dipl. zn., Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Špela Požun, dipl. m. s., Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
 • Lili Blagojević, dipl. m. s., Dom starejših občanov Vič- Rudnik, enota Kolezija

Študijsko leto 2017/2018

 • Maja Pozvek, dipl. m. s., Dom Viharnik Kranjska Gora
 • Katja Vrankar, mag. zdr. neg., Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 • Špela Požun, dipl. m. s., Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
 • Blaž Čop, dipl. zn., Zdravstveni dom Jesenice

Študijsko leto 2018/2019

 • mag. Cvetka Gregorc, viš. med. ses., prof. zdr. vzg., Zavod RS za transfuzijsko medicino Ljubljana
 • Barbara Sfiligoj, dipl. bab., Splošna bolnišnica Jesenice
 • Anton Justin, mag. zdr. neg., Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Študijsko leto 2019/2020

 • Karla Bogožalec, dipl. m. s., Zdravstveni dom Radovljica
 • Magdalena Mavri Tratnik, dipl. m. s., Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Mitja Kosič, dipl. zn., Zdravstveni dom Bled
 • Ivo Jambrošič, mag. zdr. neg., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Študijsko leto 2020/2021

 • Mateja Mihovec Salem, dipl. m. s., Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
 • Alukić Dino, dipl. zn., Psihiatrična bolnišnica Begunje
 • Gašper Orehek, dipl. zn., Zdravstveni dom Domžale
 • Siniša Majdančević, dipl. zn., Zdravstveni dom Radovljica

Študijsko leto 2021/2022

Področje zdravstvene nege:
 • Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult., Onkološki Inštitut Ljubljana
 • Uroš Zafošnik, dipl. zn., mag. soc. del., SIM center, Zdravstveni dom Ljubljana
 • Bernarda Zaletelj, dipl. m. s., Zdravstveni dom Jesenice
 • Erna Zoronjić, dipl. m. s., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Področje fizioterapije:
 • Slađana Božić, dipl. fiziot., mag. org., strok. sod., Zdravstveni dom Ljubljana - OE Center
 • Ida Jagrič, dipl. fiziot., Zdravstveni dom Kranj
 • Andraž Smolej, dipl. fiziot., Zdravstveni dom Kranj
 • Teja Vinšek, dipl. fiziot., Univerzitetni klinični center Ljubljana - Inštitut za medicinsko rehabilitacijo

Študijsko leto 2022/2023

Področje zdravstvene nege:
 • Ksenija Šmid, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice
 • Primož Golc, dipl. zn., Zdravstveni dom Jesenice
Področje fizioterapije:
 • Asja Pleterski, dipl. fiziot., Zdravstveni dom Vič
 • Teja Fabijan, dipl. fiziot., mag. prom. zdr., Zdravstveni dom Kranj
   

 Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Študijsko leto 2010/2011

 • Splošna bolnišnica Jesenice

Študijsko leto 2011/2012

 • Univerzitetna kinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik

Študijsko leto 2012/2013

 • Univerzitetni klinični center Ljubljana

Študijsko leto 2013/2014

 • Onkološki inštitut Ljubljana

Študijsko leto 2014/2015

 • Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.

Študijsko leto 2015/2016

 • Psihiatrična bolnišnica Begunje

Študijsko leto 2016/2017

 • Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske 

Študijsko leto 2017/2018

 • Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Študijsko leto 2018/2019

 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica

Študijsko leto 2019/2020

 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Študijsko leto 2020/2021

 • Zdravstveni dom Ljubljana

Študijsko leto 2021/2022

 • Dom Viharnik Kranjska Gora

Študijsko leto 2022/2023

Učna baza na področju zdravstvene nege:
 • Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Učna baza na področju fizioterapije:
 • Zdravstveni dom Ljubljana
   

Pohvale Fakultete za zdravstvo Angele Boškin 

Študijsko leto 2010/2011

 • I. stopnja
  1. letnik: Mateja Sekne
  2. letnik: Alenka Sredanović
  3. letnik: Alenka Mimić
 • II. stopnja
  1. letnik: Damjana Orel
  2. letnik: Barbara Zadnik
 

Študijsko leto 2011/2012

 • I.    stopnja
  1.    letnik: Jožefa Gregorin
  2.    letnik: Mateja Sekne
  3.    letnik: Simona Peternel
 • II.    stopnja
  2.    letnik: Jožica Pirnat

Študijsko leto 2012/2013

 • I.    stopnja
  1.    letnik: Petra Milčinovič
  2.    letnik: Jožefa Gregorin
  3.    letnik: Mateja Sekne
         
 • II.    stopnja
  1.    letnik: Alenka Mimić
  2.    letnik: Majda Čaušević

Študijsko leto 2013/2014

 • I.    stopnja
  1.    letnik: Snežana Radić
  2.    letnik: Petra Milčinovič
 • II.    stopnja
  2.    letnik: Jana Fajfar

Študijsko leto 2014/2015

 • I. stopnja
  1.    letnik: Špelca Markun
  2.    letnik: Snežana Radić

 Študijsko leto 2015/2016

 • I. stopnja
  1. letnik: Ana Oražem
  2. letnik: Špelca Markun
  3. letnik: Snežana Radić
 • II. stopnja
  1. letnik: Nina Hrovat

Študijsko leto 2016/2017

 • I. stopnja
  1. letnik: Janez Nemanič
  2. letnik: Filip Krajnc
  3. letnik: Špelca Markun
 • II. stopnja (Zdravstena nega)
  1. letnik: Tilen Tej Krnel
  2. letnik: Nina Hrovat
   
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Karmen Česen

Študijsko leto 2017/2018

 • I. stopnja
  2. letnik: Janez Nemanič
  3. letnik: Filip Krajnc
 • II. stopnja (Zdravstena nega)
  2. letnik: David Tavčar
  2. letnik: Tina Oblak
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Špela Mihevc
  2. letnik: Karmen Česen Šivic
 • III. stopnja (Zdravstvene vede)
  1. letnik: Samanta Mikuletič

Študijsko leto 2018/2019

 • I. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Valentina Berlec
  2. letnik: Amir Malkić
  3. letnik: Tim Greblo
 • I. stopnja (Fizioterapija)
  1. letnik: Laura Pretnar
 • II. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Luka Tuta
  2. letnik: Barbara Blažević
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Danielle Jagodic
  2. letnik: Gregor Robič
 • III. stopnja (Zdravstvene vede)
  1. letnik: Ana Gianini

Študijsko leto 2019/2020

 • I. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Katja Ličof Otoničar
  2. letnik: Valentina Berlec
  3. letnik: Monika Stanonik
 • I. stopnja (Fizioterapija)
  1. letnik: Daša Tomat
  2. letnik: Hana Mohorič
 • II. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Vanda Cerar
  2. letnik: Rok Hatze
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Živa Sprogar
  2. letnik: Danielle Jagodic
 • III. stopnja (Zdravstvene vede)
  2. letnik: Ana Gianini

Študijsko leto 2020/2021

 • I. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Marta Omejc Gulič
  2. letnik: Adrianna Melev
  3. letnik: Maja Pogačar
 • I. stopnja (Fizioterapija)
  1. letnik: Tajda Pelc
  2. letnik: Daša Tomat
  3. letnik: Nina Ravnihar
 • II. stopnja (Zdravstvena nega)
  2. letnik: Saša Kociper
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Živa Zdolšek Sluga
  2. letnik: Živa Sprogar

Študijsko leto 2021/2022

 • I. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Sara Mlinar
  2. letnik: Adam Garčević
  3. letnik: Adrijana Ilievski
 • I. stopnja (Fizioterapija)
  1. letnik: Tara Štular
  2. letnik: Maja Šlibar
  2. letnik: Nika Dečman
  2. letnik: Maja Berlec
  3. letnik: Vida Grum
 • II. stopnja (Zdravstvena nega)
  2. letnik: Goran Šepić
 • II. stopnja (Promocija zdravja)
  1. letnik: Simona Korelc Primc
  2. letnik: Živa Zdolšek Sluga
  2. letnik: Lea Gabrovšek
  2. letnik: Anita Pesek
 • III. stopnja Zdravstvene vede
  2. letnik: Denis Mlakar-Mastnak

Študijsko leto 2022/2023

 • I. stopnja (Zdravstvena nega)
  1. letnik: Sara Janežič
  2. letnik: Lara Gorše
  3. letnik: Marta Omejc Gulič
 • I. stopnja (Fizioterapija)
  1. letnik: Ema Lapajne
  2. letnik: Aleš Zadrgal
  3. letnik: Tajda Pelc
 • II. stopnja (Napredna zdravstvena nega)
  1. letnik: Lejla Obarčanin
  2. letnik: Nika Čulk
 • II. stopnja Promocija zdravja
  2. letnik: Špela Mavrič
 • III. stopnja (Zdravstvene vede)
  1. letnik: Martin Čeh