Mandatno obdoblje dekanje, red. prof. dr. Brigite Skela Savič, znan. svet. 

od 29. 1. 2007 do 28. 1. 2011
od 29. 1. 2011 do 28. 1. 2015
od 29. 1. 2015 do 30. 11. 2017

 

Mandatno obdobje vršilke dolžnosti dekanje, Sanele Pivač, viš. pred. 

od 1. 12. 2017 do 31. 5. 2020

 

Mandatno obdoblje dekanje, doc. dr. Ivice Avberšek Lužnik

od 1. 6. 2020 do 31. 3. 2021


Mandatno obdoblje dekanje, doc. dr. Sanele Pivač

od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2025