Responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife

Program konference / Conference programme

09.00 – 09.05 ZOOM v klop / ZOOM Join-in
Otvoritev konference / Opening remarks

Moderatorki / Moderators: dr. Katja Pesjak, Mateja Bahun
09.05 – 09.20 doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, Dekanja - Pozdravni nagovor dekanje / Welcome greetings

John Middleton, President of the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) - International Year of Nursing and Midwifery 2020 - Covid-19 and the "new reality"

Plenarni del / Plenary session

ZDRAVSTVO ZA DOBROBIT POSAMEZNIKA SKOZI PRIZMO SPREMEMB V SODOBNI DRUŽBI /
HEALTH WORKFORCE AND HEALTHCARE FOR THE HEALTH OF PEOPLE THROUGH THE PERSPECTIVE OF CURRENT CHANGE

Moderatorki / Moderators: dr. Katja Pesjak, Mateja Bahun
09.20 – 9.30 red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet. - Ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic 2020 / Marking the International Year of the Nurse and Midwife 2020
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion

Sekcije / Thematic sessions

9.35 – 10.30 Sekcija 1 / Thematic session 1
ZOOM 1 - ENGLISH


HEALTH WORKFORCE AND HEALTH CARE FOR THE HEALTH OF PEOPLE THROUGH THE PERSPECTIVE OF CURRENT CHANGE, DAILY PRACTICE AND THE NECESSARY SYSTEMIC IMPROVEMENTS, IDENTIFYING AND DISSEMINATING BEST PRACTICE EXAMPLES IN HEALTHCARE PROVISION / Zdravstvo za dobrobit posameznika, Vsakdanje prakse in potrebne sistemske izboljšave ter Iskanje in prenos dobrih praks v zdravstveni obravnavi


Moderator: dr. Katja Pesjak, Sedina Kalender Smajlović
ZOOM 2

MANAGEMENT, VODENJE IN KAKOVOST V ZDRAVSTVU / Management, leadership and quality in health care


Moderator: Mateja Bahun, Sanela Pivač
9.35 – 9.45 The main topics of current nursing research in Kazakhstan
Inesh, Meyermanova, Dr Hanna, Hopia
Zadovoljstvo hospitaliziranih pacijenata i zdravstenih djelatnika u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla /
Patient and healthcare worker satisfaction in University Clinical Center Tuzla
Selma Sinanović, Senada Mujačić
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
9.50 – 10.00 Effectiveness of evidence-based nursing educational materials for Kazakhstani undergraduate nursing students
Dr Laura Kassym, Dr Almira Akhmetova, Zhuldyz Zhetmekova, Mateja Bahun
Razumevanje kategorizacije pacientov pri medicinskih sestrah – pilotna raziskava
Nina Pogačnik, Matej Pogačnik, dr. Brigita Skela Savič
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
10.05 – 10.15 Application of key performance indicators for monitoring the nursing service in the Republic of Kazakhstan: first experience
Zhanagul Bekbergenova, Dr Gulmira Derbissalina,
Ayagyoz Umbetzhanova , Dr Vitalyi Koikov
Obremenjujoče izkušnje iz otroštva – spregledan dejavnik za slabše zdravstvene izide v odraslosti
dr. Helena Jeriček Klanšček, dr. Metka Kuhar, dr. Gaja Zager Kocjan, Ada Hočevar Grom
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
10.20 – 10.30 Training scheme for clinical skills mentors in Bosnia and Herzegovina
Duska Jović, Mediha Avdić, Nena Marković, Ines Katić-Vrdoljak
Ocene delodajalcev o doseganju kompetenc diplomantov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Mateja Bahun, Sedina Kalender Smajlović, Sanela Pivač,
dr. Mirna Macur

10.30 – 10.40 Odmor za kavo / Coffee break

10.40 – 11.35 Sekcija 2 / Thematic session 2
ZOOM 1 - ENGLISH


HEALTH WORKFORCE AND HEALTH CARE FOR THE HEALTH OF PEOPLE THROUGH THE PERSPECTIVE OF CURRENT CHANGE, DAILY PRACTICE AND THE NECESSARY SYSTEMIC IMPROVEMENTS, IDENTIFYING AND DISSEMINATING BEST PRACTICE EXAMPLES IN HEALTHCARE PROVISION / Zdravstvo za dobrobit posameznika, Vsakdanje prakse in potrebne sistemske izboljšave ter Iskanje in prenos dobrih praks v zdravstveni obravnavi


Moderator: dr. Katja Pesjak, Marta Smodiš
ZOOM 2

VSAKDANJE PRAKSE IN POTREBNE SISTEMSKE IZBOLJŠAVE / Daily practice and the necessary systemic improvements


Moderator: Mateja Bahun, dr. Mirna Macurr
10.40 – 10.50 Student nurses’ cultural awareness and experiences of delivering
culturally competent care in clinical practice-phenomenological study
Qun Wang
Percepcija odnosov med zaposlenimi in stanovalci v socialno varstvenih institucijah – presejanje z lestvico AAS
dr. Radojka Kobentar, Slavica Roljić
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
10.55 – 11.05 Assessing patients΄ perceptions of the nursing profession in Kazakhstan, A cross-sectional survey
Sholpan Batarbekova, Alexandra Belyatko,
dr. Gulmira Derbissalina
Sprejemanje informacij o kolonizaciji z bakterijo Staphylococcus aureus, odporno proti meticilinu,
Doživljanje in izkušnje pacientov
Jana Lavtižar, dr. Irena Grmek Košnik
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
11.10 – 11.20 Management responsibility and its influence on the
quality of patient care – healthcare bachelor’s theses
review /Odgovornost vodenja in vpliv na kakovost zdravstvene nege in oskrbe pacientov – pregled diplomskih del v zdravstveni negi
dr. Marjeta Logar Čuček
Pristopi in izboljšave na področju aktivnega staranja in samooskrbe/ohranjanja samostojnosti oseb z demenco
David Krivec, dr. Špela Glišović Krivec, Maša Bastarda, David Fabjan
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
11.25 – 11.35 Prevalence and risk factors of sharps injuries among primary care nurses in Kazakhstan
Kurolay Aimoldina, Gaukhar Rakhymgalieva
Prenova srednješolskega programa zdravstvena nega,
Maja Štempihar
End of English session

11.35 – 12.05 Čas za kosilo / Lunch Break

12.05 – 13.00 Sekcija 3 / Thematic session 3
ZOOM 1


MANAGEMENT IN KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVSTVU / Management and the quality of healthcare education


Moderator: dr. Katja Pesjak, Sedina Kalender Smajlović
ZOOM 2

ISKANJE IN PRENOS DOBRIH PRAKS V ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI / Identifying and disseminating best practice examples in healthcare provision


Moderator: Mateja Bahun, Sanela Pivač
12.05 – 12.15 Klinično mentorstvo in učne metode v kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege
Manca Pogačnik Žebovec, dr. Irena Trobec
Posledice fizične obremenitve pri zaposlenih v zdravstveni negi - pregled literature
Romana Petkovšek-Gregorin
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
12.20 – 12.30 Vloga kliničnega mentorja v izobraževanju fizioterapevtov
Slađana Božić
Telemedicina v vodenju kroničnih pacientov z arterijsko hipertenzijo in sladkorno boleznijo tipa 2 – predstavitev rezultatov pilotnega projekta
dr. Marija Petek Šter, Janja Ahlin
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
12.35 – 12.45 Bolnišnice in fakultete združeno za razvijajočo se ter znanstveno utemeljeno zdravstveno nego (ProCare)
dr. Katja Pesjak, Sedina Kalender Smajlović, Sanela Pivač, dr. Brigita Skela Savič
Poročanje o uspešnosti slovenskih zdravstvenih domov
Suzana Šuklar, dr. Mirna Macur
12.45 – 13.00 Odmor za kavo / Coffee break

13.00 – 14.00 Sekcija 4 / Thematic session 4
ZOOM 1

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE – IZKUŠNJE, NOVOSTI IN VIZIJA V PRIHODNOST / Exchange of best practice examples in physiotherapy—experiences, new developments, and vision for the future


Moderator: Mateja Bahun, dr. Monika Zadnikar
ZOOM 2

IZMENJAVA DOBRIH PRAKS NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE – IZKUŠNJE, NOVOSTI IN VIZIJA V PRIHODNOST / Exchange of best practice examples in nursing— experiences, new developments, and vision for the future


Moderator:,dr .Katja Pesjak, Marta Smodiš
13.00 – 13.10 Državni program razvoja paliativne oskrbe – spodbujanje vključevanja paliativnega pristopa v posamezne poklicne skupine večpoklicnega tima
mag. Mateja Lopuh
Izobraževanje laične populacije o temeljnih postopkih oživljanja na področju občine Jesenice
Sanela Pivač
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
13.15– 13.25 Vpliv vadbe v vodi na bolečine v križu
Mojca Eržen, Vida Grum, Barbara Sever, Tinkara Urankar, Gal Požun, dr. Monika Zadnikar
Koristi vzpostavitve varnih sob za injiciranje v Sloveniji
Matic Raušl, Aljoša Lapanja
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
13.30– 13.40 Klinično sklepanje pri obravnavi težav v ramenskem sklepu po principih in klinični praksi Maitland koncepta-poročilo o primeru
Barbara Pantar
Izkušnje diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov na področju skupnostne obravnave uporabnikov prepovedanih drog in novih psihoaktivnih substance
Robert Medved, Aleš Zajc, dr. Branko Bregar
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion
13.45 –13.55 Projekt po kreativni poti do znanja: spodbujanje aktivnosti pri osebah z Demenco
dr. Monika Zadnikar, Danielle Jagodic
5 minut za razpravo / 5 minutes for discussion


14.00 – 14.10 Zaključek conference / Closure of the conference

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa konference / Organizer is entitled to minor programme changes


Vljudno vabljeni! / You are warmly invited to participate in the event!


doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik
Dekanja / Dean

Programski odbor konference / Conference programme committee
doc. dr. Katja Pesjak, Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. management., viš. pred., red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., red. prof. dr. Fiona Murphy, doc. dr. Saša Kadivec, izr. prof. dr. Mirna Macur, dr. Monika Zadnikar, pred., doc. dr. Irena Grmek Košnik, red. prof. dr. Birgit Vosseler, mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred., doc. dr. Branko Bregar, Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., viš. pred., Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred., doc. dr. Radojka Kobentar, doc. dr. Tine Kovačič, mag. Saša Mlakar, Nina Rustja, univ. dipl. bibl.