Center za kakovost in evalvacije pokriva delovanje na področju razvoja kakovosti na treh temeljnih področjih dela:

1. Področje institucionalne akreditacije:

 • koordinacija institucionalne evalvacije,
 • vodenje in koordinacija aktivnosti ob pridobivanju standardov in akreditacij na področju kakovosti v Republiki Sloveniji in mednarodno,
 • sodelovanje pri pripravi vlog za akreditacije ali ponovne akreditacije (reakreditacije) zavoda in študijskih programov.
   

2. Področje delovanja Skupine za stalno izboljševanje kakovosti (SIK):

 • izvajanje politike kakovosti FZJ,
 • vodenje aktivnosti za razvoj kulture kakovosti na FZJ,
 • vodenje skupine za stalno izboljševanje kakovosti,
 • koordinacija aktivnosti na področju kazalnikov kakovosti (spremljanje, razvoj novih kazalnikov),
 • vključevanje vseh zaposlenih in študentov ter deležnikov izven FZJ v »skupine za kakovost«,
 • skrb za sistemsko ureditev področja (pravilniki, dokumentacija).


3. Področje delovanja Komisije za kakovost in evalvacije:

 • koordinacija aktivnosti pri pripravi evalvacijskega poročila,
 • sodelovanje v komisiji Senata za kakovost in evalvacije,
 • vodenje in koordinacija sistematičnih pristopov za nenehno izboljševanje kakovosti na FZJ.