Delo Centra za kakovost in evalvacije je usmerjeno v:

  • spremljanje in zagotavljanje kakovosti s ciljem dviga kakovosti v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi priporočili, dopolnitev in postavitev kazalnikov kakovosti in postavitev ogrodja za celovito spremljanje kakovosti glede na NAKVIS,  Evropske in mednarodne standarde in strokovne standarde NMC, ohranjanje aktivnega delovanja komisij in razvoj kulture kakovosti za nenehno izboljševanje procesov FZJ,
  • dvig kakovosti s pomočjo delovanja skupine SIK in razvoj kulture kakovosti za nenehno izboljševanje procesov FZJ,
  • dvig kakovosti po posameznih opredeljenih procesih FZJ, vpeljava in nadgrajevanje kazalnikov v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi priporočili in smernicami,
  • izvedba evalvacijskih in samoevalvacijskih postopkov skladnih s priporočili nacionalnih in mednarodnih smernic in standardov,
  • izvajanje promocijske dejavnosti na področju razvoja in zagotavljanja kakovosti na FZJ,
  • stalno izobraževanje in usposabljanje na področju kakovosti, pridobivanje izkušenj in primerov dobrih praks dela na področju razvoja in zagotavljanja kakovosti na FZJ.