V okviru svoje dejavnosti bo Center za kakovost in evalvacije skrbel za naslednja temeljna področja dela:

  1. Spremljanje in zagotavljanje celovite kakovosti v smeri doseganja odličnosti na izobraževalnih, raziskovalnih, mednarodnih in drugih procesih delovanja FZJ;
  2. Razvoj kakovosti po posameznih dejavnostih s pomočjo prepoznavanja kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti FZJ;
  3. Mednarodna verifikacija vzpostavljenega sistema kakovosti na FZJ;
  4. Nenehne razvojne aktivnosti in spodbude po izboljševanju glede na domačo in mednarodno primerljivo prakso ter sledenje dobrim praksam izven FZJ;
  5. Vzpostavitev projektnih timov in kulture mrežne organizacije za spremljanje in izboljševanje kakovosti na FZJ;
  6. Rast znanj in odgovornosti zaposlenih za doseganje ciljev in politike kakovosti FZJ.