Predstojnica Centra za kakovost in evalvacije je Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred. Center za kakovost in evalvacije vodi in koordinira delovna telesa:    

KOMISIJA ZA KAKOVOST IN EVALVACIJE:

  • Sedina Kalender Smajlović, pred., predsednica,
  • Sanela Pivač, pred., članica,
  • dr. Ivica Avberšek Lužnik, članica,
  • mag. Barbara Habe Sintič, članica,
  • Nina Štuhec, predstavnica študentov.


KOMISIJA ZA STALNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI (SIK):

  • Sedina Kalender Smajlović, pred. – predsednica,
  • Marta Smodiš, strok. sod. – članica s pedagoškega področja,
  • Suzana Aupič – članica z upravnega področja,
  • mag. Barbara Habe Sintič – članica z upravnega področja.